Szabványok májusi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2016. május 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé:

 

Magyar nyelvű nemzeti szabvány:

 • MSZ EN ISO 3657:2013 Állati és növényi zsírok és olajok. Az elszappanosítási szám meghatározása (ISO 3657:2013) (ICS 67.200.10)

Angol nyelvű nemzeti szabványok:

 • MSZ EN 203-1:2014 Gáztüzelésű nagykonyhai készülékek. 1. rész: Általános biztonsági követelmények
  (EN 203-1:2014/AC:2016, March)
 • MSZ EN 13561:2015 Külső ablaktáblák és napellenző függönyök. Teljesítőképességi követelmények a biztonság figyelembevételével
  (EN 13561:2015/AC:2016, March)
 • MSZ EN 60601-2-33:2011 Gyógyászati villamos készülékek. 2-33. rész: Gyógyászati diagnosztikai mágneses rezonanciás berendezések alapvető biztonsági és lényeges működési követelményei (IEC 60601-2-33:2010)
  (EN 60601-2-33:2010/AC:2016, March)
 • MSZ EN 60793-1-20:2015 Fényvezető szálak. 1-20. rész: Mérési módszerek és vizsgálati eljárások. A szál geometriája (IEC 60793-1-20:2014)
  (EN 60793-1-20:2014/AC:2016, March)

A Szabványügyi Közlöny 2016. április 1-jén megjelent 4. számának 4. oldalán a következő szabvány meghirdetése hibásan jelent meg:

MSZ EN ISO 28721-4:2016
Tűzzománcok. Zománcbevonatú berendezés szabályozott szakaszokhoz. 4. rész: Zománcbevonatú karimás acélcsövek és acél csőidomok (ISO 28721-4:2015)
– Az MSZ EN ISO 28721-4:2013 helyett –

A szabvány meghirdetése helyesen:

MSZ EN ISO 28721-4:2016
Tűzzománcok. Feldolgozóüzemek zománcozott berendezései. 4. rész: Zománcbevonatú karimás acélcsövek és acél csőidomok (ISO 28721-4:2015)
– Az MSZ EN ISO 28721-4:2013 helyett –

A szabványok a közzétett helyesbítésükkel együtt érvényesek.

A magyar nyelvű szabvány helyesbítésének szövegét a Szabványügyi Közlöny tartalmazza.

A Szabványügyi Közlöny és az angol nyelvű szabványok helyesbítése megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen.