Szabványok májusi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2015. május 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé:

Magyar nyelvű nemzeti szabványok:

  • MSZ EN 1139:1995 Gyümölcs- és zöldséglevek. A D-izocitromsav-tartalom enzimes meghatározása. NADPH-spektrometriás módszer
  • MSZ 11715:2014 Tü 5/20 jelű tüzelőolajok követelményei és vizsgálati módszerei

Angol nyelvű nemzeti szabványok:

  • MSZ EN 62196-2:2012/A12:2015 Csatlakozódugók, csatlakozóaljzatok, járműcsatlakozók és bemeneti járműcsatlakozók. Villamos járművek vezetékes töltése. 2. rész: Váltakozó áramú csapos és érintkezőhüvelyes csatlakozószerelvények csatlakoztatási méretei és csereszabatossági követelményei (a helyesbítés hivatkozási száma: EN 62196-2:2012/A12:2014/AC:2014 October)
  • MSZ EN 61287-1:2015 Vasúti alkalmazások. A gördülőállományra szerelt áramátalakítók. 1. rész: Jellemzők és vizsgálati módszerek (IEC 61287-1:2014) (a helyesbítés hivatkozási száma: EN 61287-1:2014/AC:2014 December)

A szabványok a közzétett helyesbítésükkel együtt érvényesek.

A magyar nyelvű szabványok helyesbítésének szövegét a Szabványügyi Közlöny tartalmazza.

A Szabványügyi Közlöny és az angol nyelvű szabványok helyesbítése megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail címen.