Szabványok júniusi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2016. június 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé:

 

Angol nyelvű nemzeti szabványok:

 • MSZ EN 4165-001:2016 Repülés és űrhajózás. Modulrendszerű, villamos, négyszögletes csatlakozók. 175 °C állandó üzemi hőmérséklet. 001. rész: Műszaki előírások
  (EN 4165-001:2015/AC:2016, April)
 • MSZ EN 4165-002:2015 Repülés és űrhajózás. Modulrendszerű, villamos, négyszögletes csatlakozók. 175 °C állandó üzemi hőmérséklet. 002. rész: Teljesítményadatok és érintkezőelrendezések
  (EN 4165-002:2015/AC:2016, April)
 • MSZ EN 60034-26:2007 Villamos forgógépek. 26. rész: A feszültségaszimmetria hatásai háromfázisú, kalickás forgórészű indukciós motorok üzemi tulajdonságaira (IEC 60034-26: 2006)
  (EN 60034-26:2006/AC:2014, September)
 • MSZ EN 60079-2:2015 Robbanóképes közegek. 2. rész: Gyártmányok védelme túlnyomásos tokozással „p" (IEC 60079-2:2014)
  (EN 60079-2:2014/AC:2015, July)
 • MSZ EN 60352-5:2013 Forrasztás nélküli összeköttetések. 5. rész: Besajtolt összeköttetések. Általános követelmények, vizsgálati módszerek és gyakorlati útmutató (IEC 60352-5:2012)
  (EN 60352-5:2012/AC:2014, September)
 • MSZ EN 60358-1:2013 Csatolókondenzátorok és kapacitív osztók. 1. rész: Általános szabályok (IEC 60358-1:2012)
  (EN 60358-1:2012/AC:2013, July)
 • MSZ EN 60384-14:2014Elektronikus berendezésekben használatos, állandó értékű kondenzátorok. 14. rész: Termékcsoport-előírás: Állandó kapacitású, hálózatra csatlakoztatható kondenzátorok elektromágneses zavarszűrésre (IEC 60384-14:2013)
  (EN 60384-14:2013/AC:2016, April)
 • MSZ EN 60534-2-1:2011 Ipari folyamatok szabályozószelepei. 2-1. rész: Áteresztőképesség. Méretezési egyenletek adott beépítési feltételek melletti folyadékáramláshoz (IEC 60534-2-1:2011)
  (EN 60534-2-1:2011/AC:2015, April)
 • MSZ EN 60601-1:2006/A1:2014 Gyógyászati villamos készülékek. 1. rész: Általános biztonsági és alapvető működési követelmények (IEC 60601-1:2005/A1:2013)
  (EN 60601-1:2006/A1:2013/AC:2014, July)
 • MSZ EN 60939-3:2016 Passzív szűrőegységek elektromágneses zavar elnyomására. 3. rész: Megfelelő biztonsági vizsgálatú passzív szűrőegységek (IEC 60939-3:2015)
  (EN 60939-3:2015/AC:2016, April)
 • MSZ EN 61196-10:2016 Koaxiális távközlőkábelek. 10. rész: Félig merev, poli(tetrafluor-etilén)- (PTFE-) szigetelésű kábelek termékcsoport-előírása (IEC 61196-10:2014)
  (EN 61196-10:2016/AC:2016, February)
 • MSZ EN 61207-7:2014 Gázanalizátorok teljesítőképességének kifejezése. 7. rész: Hangolható, félvezető lézeres gázanalizátorok (IEC 61207-7:2013)
  (EN 61207-7:2013/AC:2015, June)
 • MSZ EN 61280-2-2:2013 Fénytávközlési alrendszerek vizsgálati eljárásai. 2-2. rész: Digitális rendszerek. Optikai szemdiagram, hullámforma és kioltási arány mérése (IEC 61280-2-2:2012)
  (EN 61280-2-2:2012/AC:2015, February)
 • MSZ EN 61300-2-50:2008 Fénytávközlési csatolóeszközök és passzív alkatrészek. Alapvető vizsgálati és mérési eljárások. 2-50. rész: Vizsgálatok. Egymódusú és többmódusú fényvezető csatlakozó szilárdságvizsgálata statikus igénybevétellel (IEC 61300-2-50:2007)
  (EN 61300-2-50:2007/AC:2015, January)
 • MSZ EN 61300-2-51:2008 Fénytávközlési csatolóeszközök és passzív alkatrészek. Alapvető vizsgálati és mérési eljárások. 2-51. rész: Vizsgálatok. Húzó igénybevételnek kitett fényvezető csatlakozó átvitelének vizsgálata. Egymódusú és többmódusú (IEC 61300-2-51:2007)
  (EN 61300-2-51:2007/AC:2015, January)
 • MSZ EN 61300-3-50:2013 Fénytávközlési csatlakoztatóeszközök és passzív alkatrészek. Alapvető vizsgálati és mérési eljárások. 3-50. rész: Vizsgálatok és mérések. Optikai térkapcsolók áthallása (IEC 61300-3-50:2013)
  (EN 61300-3-50:2013/AC:2015, January)
 • MSZ EN 61496-1:2014 Gépi berendezések biztonsága. Elektromosan érzékelő védőszerkezetek. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok (IEC 61496-1:2012)
  (EN 61496-1:2013/AC:2015, April)
 • MSZ EN 61754-4:2014 Fénytávközlési csatlakozóeszközök és passzív alkatrészek. Fénytávközlési csatlakozóinterfészek. 4. rész: SC típusú csatlakozócsalád (IEC 61754-4:2013)
  (EN 61754-4:2013/AC:2014, January)
 • MSZ EN 61754-15:2010 Fénytávközlési csatlakoztatóeszközök és passzív alkatrészek. Fényvezető csatlakozóinterfészek. 15. rész: LSH típusú csatlakozócsalád (IEC 61754-15:2009)
  (EN 61754-15:2009/AC:2014, January)
 • MSZ EN 61869-5:2012 Mérőtranszformátorok. 5. rész: A kapacitív feszültségváltók kiegészítő követelményei (IEC 61869-5:2011)
  (EN 61869-5:2011/AC:2015, August)
 • MSZ EN 61996-1:2013 Tengerészeti navigációs és rádiótávközlési berendezések és rendszerek. Fedélzeti útvonal-adatrögzítő (VDR). 1. rész: Működési követelmények, vizsgálati módszerek és előírt vizsgálati eredmények (IEC 61996-1:2013)
  (EN 61996-1:2013/AC:2014, February)
 • MSZ EN 62110:2010 Váltakozó áramú villamosenergia-rendszerek által keltett villamos és mágneses terek szintjei. A lakossági expozícióra vonatkozó mérési eljárások (IEC 62110:2009)
  (EN 62110:2009/AC:2015, January)
 • MSZ EN 62271-102:2003 Nagyfeszültségű kapcsolókészülékek. 102. rész: Nagyfeszültségű váltakozó áramú szakaszolók és földelőkapcsolók (IEC 62271-102:2001 + 2002. évi helyesbítés)
  (EN 62271-102:2002/AC:2014, June)
 • MSZ EN 62271-200:2013 Nagyfeszültségű kapcsolóberendezések. 200. rész: 1 kV-nál nagyobb és legfeljebb 52 kV névleges feszültségű, váltakozó áramú, fémtokozott kapcsolóberendezések (IEC 62271-200:2011)
  (EN 62271-200:2012/AC:2015, June)
 • MSZ EN 62271-211:2014 Nagyfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 211. rész: 52 kV-nál nagyobb névleges feszültségű teljesítménytranszformátorok és a gázszigetelésű fémtokozott kapcsolóberendezések közötti közvetlen kapcsolat (IEC 62271-211:2014)
  (EN 62271-211:2014/AC:2015, August)
 • MSZ EN 62388:2014 Tengeri navigációs és rádiótávközlő berendezések és rendszerek. Fedélzeti radar. Működési követelmények, vizsgálati módszerek és elvárt teszt eredmények (IEC 62388:2013)
  (EN 62388:2013/AC:2014, February)
 • MSZ EN 62439-7:2012 Ipari kommunikációs hálózatok. Biztonságosan rendelkezésre álló automatizálási hálózatok. 7. rész: Gyűrű alapú redundancia protokollja (RRP) (IEC 62439-7:2011)
  (EN 62439-7:2012/AC:2015, May)
 • MSZ EN 62560:2012/A1:2015 50 V-nál nagyobb feszültségű, beépített előtétes LED-lámpák általános világítási célra. Biztonsági előírások (IEC 62560:2011/A1:2015, módosítva)
  (EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015, June)
 • MSZ EN 62586-2:2015 A feszültségminőség mérése villamosenergia-ellátó rendszerekben. 2. rész: Működési vizsgálatok és bizonytalansági követelmények (IEC 62586-2:2013)
  (EN 62586-2:2014/AC:2014, November)
 • MSZ EN 62716:2014 Fotovillamos (PV-) modulok. Korróziós vizsgálatok ammóniával (IEC 62716:2013)
  (EN 62716:2013/AC:2014, May)
 • MSZ EN 62747:2014 Nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC-) rendszerek feszültségforrás-elvű konvertereinek (VSC) terminológiája (IEC 62747:2014)
  (EN 62747:2014/AC:2015, February)
 • MSZ EN 62798:2015 Villamos fűtésű ipari berendezések. Infravörös sugárzók vizsgálati módszerei (IEC 62798:2014)
  (EN 62798:2014/AC:2014, November)
 • MSZ EN 80601-2-35:2010 Gyógyászati villamos készülékek. 2-35. rész: Gyógyászati használatú melegítőtakarók, -párnák és -matracok fűtőkészülékeinek alapvető biztonsági és lényeges teljesítőképességi követelményei (IEC 80601-2-35:2009)
  (EN 80601-2-35:2009/AC:2015, February)

A szabványok a közzétett helyesbítésükkel együtt érvényesek.

A Szabványügyi Közlöny és az angol nyelvű szabványok helyesbítése megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen.