Szabványok decemberi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2017. december 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé:

 

Magyar nyelvű nemzeti szabványok

 • MSZ EN 1015-11:2000 Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei. 11. rész: A megszilárdult habarcs hajlító- és nyomószilárdságának meghatározása
  (ICS 91.100.10)
 • MSZ ISO 10362-1:2001 Cigaretták. A víz meghatározása füstkondenzátumokban. 1. rész: Gázkromatográfiás módszer
  (ICS 65.160)
 • MSZ EN ISO 6579-1:2017 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a Salmonella kimutatására, számlálására és szerotipizálására. 1. rész: A Salmonella spp. kimutatása (ISO 6579-1:2017)
  (ICS 07.100.30)
 • MSZ EN 60529:2015 Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kód) (IEC 60529:1989)
  (ICS 29.100.99)

Helyesbítés az angol nyelvű nemzeti szabvány magyar nyelvű címoldalán

 • MSZ EN 1026:2016 Ablakok és ajtók. Légáteresztés. Vizsgálati módszer 
  (ICS 91.060.50)

Angol nyelvű nemzeti szabványok

 • MSZ ISO 5725-3:2000 Mérési módszerek és eredmények pontossága (valódiság és precizitás). 3. rész: Egy mértékadó mérési módszer precizitásának közbenső feltételei
  (ISO 5725-3:1994/Cor 1:2001)
 • MSZ ISO 5725-5:2000 Mérési módszerek és eredmények pontossága (valódiság és precizitás). 5. rész: Alternatív módszerek egy mértékadó mérési módszer precizitásának meghatározására
  (ISO 5725-5:1998/Cor 1:2005)
 • MSZ ISO 5725-6:2000 Mérési módszerek és eredmények pontossága (valódiság és precizitás). 6. rész: Pontossági értékek gyakorlati használata
  (ISO 5725-6:1994/Cor 1:2001)
 • MSZ EN 13108-4:2016 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 4. rész: Érdesített homokaszfalt
  (EN 13108-4:2016/AC:2017, October)
 • MSZ EN 15316-4-2:2017 Épületek energetikai teljesítőképessége. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-2. rész: Helyiségek hőfejlesztő rendszerei, hőszivattyúrendszerek, M3-8-2, M8-8-2 modul
  (EN 15316-4-2:2017/AC:2017, October)
 • MSZ EN ISO/IEC 80079-20-2:2016 Robbanóképes közegek. 20-2. rész: Anyagjellemzők. Gyúlékony porok vizsgálati módszerei (ISO/IEC 80079-20-2:2016)
  (EN ISO/IEC 80079-20-2:2016/AC:2017, October)

A helyesbítések az aktív linkre kattintva elérhetőek.

A szabványok a közzétett helyesbítésükkel együtt érvényesek.

A magyar nyelvű szabványok helyesbítésének szövegét a Szabványügyi Közlöny is tartalmazza.

A Szabványügyi Közlöny és az angol nyelvű szabványok helyesbítése megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen.