További európai szabványok várhatók az egészségügyi ellátás területén

Az európai szabványosítás az egészségügy szakterületén eddig leginkább az orvostechnikai eszközök és az egészségügyi informatika témaköreire korlátozódott. E szakterületeken az európai szabványok támogatják az európai joganyagok érvényesülését és nagymértékben hozzájárulnak az európai piacon forgalomba hozott orvostechnikai eszközök biztonságához és minőségéhez, valamint az információ és az egészségügyi infokommunikációs alkalmazások hatékony együttműködéséhez.

Az utóbbi időben az érdekeltek igénye megnövekedett az egészségügyi ellátás szabványosítása iránt. A páciensek és az egészségügyi szakszemélyzet növekvő mobilitása növeli az átláthatóság iránti igényt annak érdekében, hogy lehetővé váljon a minőség mérése, az egészségügyi ellátások összehasonlítása a páciensek biztonságának megőrzése mellett.

2013-ban a CEN-CENELEC egészségügyi szabványokkal foglalkozó tanácsadó testülete és a CEN szolgáltatásokkal foglalkozó tanácsadó testülete felállított egy ad hoc csoportot, amelynek feladata egy általános stratégia meghatározása az egészségügyi ellátás területén az érdekeltek európai szabványosításba való bevonására.

Az egészségügyi ellátás témakörében 2015. október 20-21-én megtartott „A tudomány bevezetése a szabványokba” című workshop résztvevői már meghatároztak e területen néhány szabványkidolgozás szempontjából fontos témakört. Ugyanakkor „Az Európai Unió éves, európai szabványosításra vonatkozó 2016. évi munkaprogramjában” (COM/2015/0686) az egészségügyi ellátás az Európai Bizottság szempontjából fontos területként van megjelölve.

Az előzőek alapján a CEN/BT arról fog hamarosan dönteni, hogy az Osztrák Szabványügyi Testület vezetésével létrehozza az Egészségügyi ellátások fókuszcsoportot, amelynek tagjai közé a CEN nemzeti tagszervezetei, így az MSZT is delegálhat tagokat. A fókuszcsoport felállításának célja nem szabványok kidolgozása, hanem a korábban meghatározott horizontális témák értékelése, az egészségügyi ellátások területén a lehetséges szabványosítási igények, beleértve a vevők, a páciensek, az egészségügyi ellátórendszer igényeinek feltárása, az Egészségügyi ellátások ad hoc csoport ajánlásainak továbbfejlesztése.

A fókuszcsoport fog kapcsolatot fenntartani a legutóbbi két új, az Időskorúak általános és idősotthoni gondozási ellátásának minősége" (Quality of care for elderly people in ordinary or residential care facilites) és „A páciensre összpontosító ellátásban a páciens közreműködésének minimumkövetelményei” (Minimum requirements of patient involvement in person-centred care) területén most alakuló CEN/TC között.

Az MSZT várja azok jelentkezését, akik érdekeltek az egészségügyi ellátások szabványosításában, és akár a CEN Egészségügyi ellátások fókuszcsoportjának tevékenységében is részt vennének.
A témában további tájékoztatást ad: Czimer Gáborné (g.czimer@mszt.hu)

Szabó József
2016. április