Szabványok áprilisi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2016. április 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé:

 

Angol nyelvű nemzeti szabványok:

 • MSZ EN 13611:2015 Gáznemű és/vagy folyékony tüzelőanyaggal működő égők és készülékek biztonsági, szabályozó- és vezérlőberendezései. Általános követelmények
  (EN 13611:2015/AC:2016, February)
 • MSZ EN 50290-2-21:2001/A1:2008 Távközlőkábelek. 2-21. rész: Közös tervezési szabályok és konstrukció. PVC szigetelés-anyagkeverékek
  (EN 50290-2-21:2001/A1:2007/AC:2016, February)
 • MSZ EN 60079-14:2014 Robbanóképes közegek. 14. rész: Villamos berendezések tervezése, kiválasztása és szerelése (IEC 60079-14:2013)
  (EN 60079-14:2014/AC:2016, February)
 • MSZ EN 60695-11-20:2015 A tűzveszélyesség vizsgálata. 11-20. rész: Vizsgálólángok. Vizsgálati módszerek 500 W-os lánggal (IEC 60695-11-20:2015)
  (EN 60695-11-20:2015/AC:2016, February)
 • MSZ EN 61169-1:2014 Rádiófrekvenciás csatlakozók. 1. rész: Termékfőcsoport-előírás. Általános követelmények és mérési módszerek (IEC 61169-1:2013)
  (EN 61169-1:2013/AC:2016, February)
 • MSZ EN 62135-1:2015 Ellenállás-hegesztő berendezés. 1. rész: A tervezés, gyártás és létesítés biztonsági követelményei (IEC 62135-1:2015)
  (EN 62135-1:2015/AC:2016, February)

A szabványok a közzétett helyesbítésükkel együtt érvényesek.

A Szabványügyi Közlöny és az angol nyelvű szabványok helyesbítése megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen.