„Szabványok a középszintű szakoktatásban" MSZT-program

A jelenleg érvényes hazai és az MSZT-re nézve kötelező nemzetközi/európai szabályok szerint a szabványok vagy szabványrészletek oktatási célú felhasználása esetén az oktatással foglalkozó intézményeknek is felhasználási jogot/engedélyt kell kérniük, és jogdíjat kell fizetniük a szabványok használatáért. 

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) a „Szabványok a középszintű szakoktatásban" programja keretében lehetővé kívánja tenni a középiskolák számára az érvényes szabványok oktatási célú, legális, kedvezményes díjú használatát. Ennek érdekében az MSZT várja azoknak a középiskoláknak és középszintű szakoktatásban részt vevő képzési intézményeknek a jelentkezését, amelyekben:

 • a szabványok szerinti mérések végzése, a szabványok tanulmányozása, illetve a szabványokkal kapcsolatos ismeretek is részét képezik a szakmai oktatásnak;
 • céljuk, hogy a szabványok alkalmazását diákjaik az érvényben lévő szabványok tanulmányozása során sajátítsák el;
 • részt kívánnak venni abban a programban, amelynek keretében az MSZT kedvezményes szabványhoz, illetve szabványinformációhoz jutási lehetőségeket kínál a középiskoláknak.

A programban részt vevő iskolák/oktatási intézmények számára az MSZT pl. nagymértékű szabványvásárlási kedvezményt, valamint az így megvásárolt szabványok saját belső, oktatási célú felhasználásra való másolására is lehetőséget biztosít.

A szabványok és szabványrészletek oktatási célra való felhasználási igénye esetén a részletes feltételek megadása, illetve megállapodás, szerződés/ajánlat készítése akkor lehetséges, ha az oktató intézmény tájékoztatja az MSZT-t a következőkről:

 • A felhasználni kívánt szabványok listája (A szabványok szakterületi leválogatásához az MSZT szakemberei igény esetén segítséget nyújtanak).
 • A szabványok/szabványrészletek felhasználásának módja és célja (pl. nyomtatott vagy digitális formátum, továbbá milyen jellegű oktatási anyagban kívánják felhasználni a részleteket).
 • A felhasználni kívánt szabványrészletek terjedelme.
 • Másolás esetén a másolatok példányszáma.
 • Tervezik-e a szabványrészleteket tartalmazó anyag továbbértékesítését és/vagy forgalmazását (pl. tankönyvként, tananyagrészletként)?
 • Ha tervezik a forgalmazást, akkor milyen módon? (pl. regisztrált felhasználóknak stb.).
 • Kik férhetnének hozzá a szabványokhoz, szabványrészletekhez?
 • Ha digitális formában kívánják felhasználni a szabványokat, akkor hány felhasználói helyen kívánják használni az anyagot, továbbá milyen keresőrendszert, illetve egyéb funkciókat terveznek a szabványrészleteket tartalmazó anyaghoz?
 • Hány példányt terveznek a készülő vagy másolt anyagból?

Az előzőekkel kapcsolatban felvetődő kérdéseket, illetve a jelentkezéseket kérjük a következő
e-mail-cím(ek)re küldeni:
h.pongracz@mszt.hu; j.szabo@mszt.hu

További információ: kiado@mszt.hu; h.pongracz@mszt.hu

2016. március