Szabvány jellegű dokumentumok - 9. rész

Ebben a hónapban a CEN/TC 12 Kőolaj-, petrolkémiai és földgázipari anyagok, felszerelések és tengeri tartószerkezet,CEN/TC 234 Gázszolgáltatás és a CEN/TC 23 Szállítható gázpalackok európai szabványosító műszaki bizottságok érvényes európai szabvány jellegű dokumentumait mutatjuk be.

Szabvány jellegű dokumentumok a következők: műszaki előírások (TS-ek), műszaki jelentések (TR-ek) és munkaértekezleti megállapodások (CWA-k). Ezeket nem kötelező bevezetni nemzeti szabványként, abban az esetben azonban, ha a gazdaság szereplői igénylik, nincs akadálya nemzeti szabványként való kiadásuknak.

A Kőolaj-, petrolkémiai és földgázipari anyagok, felszerelések és tengeri tartószerkezet (CEN/TC 12) európai műszaki bizottság szabvány jellegű dokumentumai:

CEN ISO/TR 13624-2:2013
Kőolaj- és földgázipar. Fúró- és kitermelőberendezés. 2. rész: Mélytengeri fúrás felszállócsövének módszertana, működése és integritásának műszaki jelentése (ISO/TR 13624-2:2009)
CEN ISO/TR 13881:2011
Kőolaj- és földgázipar. Termékek, eljárások és szolgáltatások osztályozása és megfelelőségértékelése (ISO/TR 13881:2000)
CEN ISO/TR 19905-2:2013
Kőolaj- és földgázipar. A mobil part menti egységek helyspecifikus értékelése. 2. rész: Magyarázó és részletes mintaszámítás lábakra emelhető fúrófedélzetekhez (ISO/TR 19905-2:2012)
CEN/TR 14549:2004
Útmutató az ISO 15649 és az ANSI/ASME B31.3 alkalmazásához az Európában alkalmazott csővezetékekhez, a Nyomástartó berendezések irányelvnek megfelelően
CEN ISO/TS 12747:2013
Kőolaj- és földgázipar. Csővezetékes szállítórendszerek. Ajánlott gyakorlat a csővezetékek élettartamának meghosszabbítására (ISO/TR 12747:2011)
CEN ISO/TS 24817:2011
Kőolaj-, petrolkémiai és földgázipar. Csővezetékek összetett javítása. Minősítés és tervezés, telepítés, vizsgálat és ellenőrzés (ISO/TS 24817:2006)
CEN ISO/TS 27469:2011
Kőolaj-, petrolkémiai és földgázipar. Tűzgátló csappantyúk vizsgálati módszerei (ISO/TS 27469:2010)
CEN ISO/TS 29001:2011
Kőolaj-, petrolkémiai és földgázipar. Ágazatspecifikus minőségirányítási rendszerek. A termékre és a szolgáltató szervezetekre vonatkozó követelmények (ISO/TS 29901:2010)

A következő dokumentum – amely Magyarországon 2014.08.01-jén vissza lett vonva – korábban MSZ ISO szabványként volt érvényben. Mivel e dokumentumot az ISO átdolgozta ISO/TR szabvány jellegű dokumentummá, így a jelenleg érvényes kiadása az alábbi:

CEN ISO/TR 10400:2011
Kőolaj- és földgázipar. Egyenletek és számítások a béléscső, a termelőcső, a fúrócső és a béléscsőként vagy termelőcsőként használt vezetékcső jellemzőire (ISO/TR 10400:2007)

A Gázszolgáltatás(CEN/TC 234) európai műszaki bizottság szabvány jellegű dokumentumai:

CEN/TR 13737-1:2012
A CEN/TC 234 Gázellátás által készített működési szabványok megvalósítási útmutatója. 1. rész: Általános követelmények
CEN/TR 13737-2:2014
Gázinfrastruktúra. A CEN/TC 234 Gázellátás által készített működési szabványok megvalósítási útmutatója. A CEN/TC 234 szabványaihoz kapcsolódó nemzeti adatlapok
CEN/TR 16395:2012
Gázinfrastruktúra. CEN/TC 234 Nyomásmeghatározások. Útmutató dokumentum
CEN/TS 15399:2007
Gázellátó rendszerek. Útmutató a gázelosztó hálózat irányítási rendszereihez

A Szállítható gázpalackok(CEN/TC 23) európai műszaki bizottság szabvány jellegű dokumentumai:

CEN/TR 15444:2006
Szállítható gázpalackok. A PED-alkalmazásokhoz használt TPED-nek megfelelő gázpalackok. Alkalmazhatóság és indoklások

A következő dokumentum – amely Magyarországon 2014.07.01-jén vissza lett vonva – korábban MSZ CR szabványként volt érvényben. Mivel e dokumentumot a CEN átdolgozta CEN/TR szabvány jellegű dokumentummá, így a jelenleg érvényes kiadása az alábbi:

CEN/TR 14473:2014
Szállítható gázpalackok. Acetilénpalackok porózus anyagai

A felsorolt szabvány jellegű dokumentumok nemzeti szabványként való bevezetésére árajánlat kérhető Palkovics Mihály szabványosító menedzsertől (m.palkovics@mszt.hu).

A szabvány jellegű dokumentumok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail címen a Megrendelőlap kitöltésével.

2015. május