Szabvány jellegű dokumentumok

VII. rész

Ebben a hónapban CEN/TC 38 Fa és a faalapú anyagok tartóssága, a CEN/TC 112 Fa alapanyagú lemezek és a CEN/TC 175 Hengeres faanyagok és fűrészáru európai szabványosító bizottságok érvényes európai szabvány jellegű dokumentumait mutatjuk be.

Szabvány jellegű dokumentumok a következők: műszaki előírások (TS-ek), műszaki jelentések (TR-ek) és munkaértekezleti megállapodások (CWA-k). Ezeket nem kötelező bevezetni nemzeti szabványként, abban az esetben azonban, ha a gazdaság szereplői igénylik, nincs akadálya nemzeti szabványként való kiadásuknak.

A FA ÉS A FAALAPÚ ANYAGOK TARTÓSSÁGA (CEN/TC 38) európai műszaki bizottság szabvány jellegű dokumentumai:


CEN/TR 14542:2003

A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. Útmutató a vizsgálati eredmények érvényességének megállapításához korábbi, felülvizsgált szabványok alapján

CEN/TR 14723:2003
A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. Talajjal nem érintkező faanyagvédő szerek helyszíni és gyorsított kondicionálású vizsgálata (FACT)

CEN/TR 14734:2004
A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. Faanyagvédő szerrel impregnált fafajok kezelhetőségének meghatározása. Laborítóriumi módszer

CEN/TR 14823:2003
A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A faanyagban lévő pentaklór-fenol mennyiségi meghatározása Gázkromatográfiás módszer

CEN/TR 15003:2012
A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A farontó organizmusok kiirtására alkalmazott forró levegős eljárások követelményei

CEN/TR 15046:2005
Faanyagvédő szerek. Kezelt faanyag mesterséges öregítése biológiai vizsgálat előtt. UV-sugárzással és vízpermettel végzett eljárás

CEN/TR 15314:2006
A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága.  A faanyagban lévő kvaterner ammóniumvegyületek mennyiségi meghatározása

CEN/TR 16420:2012
Analitikai módszer a kezelt faanyagmintákban lévő propikonazol elemzéséhez

CEN/TR 16663:2014
A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A védőkezelt faanyag környezeti kibocsátásának meghatározása. A 3. veszélyeztetettségi osztályba sorolt (nem fedett helyen lévő, talajszint felett használt) faáruk. Részben helyszíni vizsgálati módszer

CEN/TS 15082:2005
Faanyagvédő szerek. A frissen fűrészelt fán lévő szíjácselszíneződést okozó gombák és penészgombák elleni megelőző hatásosság meghatározása. Helyszíni vizsgálat

CEN/TS 15083-1:2005
A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága.  A tömör fa farontó gombák elleni természetes tartósságának meghatározása, vizsgálati módszerek. 1. rész: bazídiumos gombák

CEN/TS 15083-2:2005
A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága.  A tömör fa farontó gombák elleni természetes tartósságának meghatározása, vizsgálati módszerek. 2. rész: Korhadást okozó gombák

CEN/TS 15119-1:2008
A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága.  – A védőkezelt faanyag környezeti kibocsátásának meghatározása. 1. rész: Kezelés után szabadban tárolt faanyag és 3. veszélyeztetettségi osztályba sorolt (nem fedett helyen lévő, talajszint felett használt) faáruk. Laboratóriumi módszer

CEN/TS 15119-2:2012
A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A védőkezelt faanyag környezeti kibocsátásának meghatározása. 2. rész: 4. és 5. veszélyeztetettségi osztályba sorolt (talajjal, édesvízzel vagy sós vízzel érintkező) faáruk. Laboratóriumi módszer

CEN/TS 15397:2006
Faanyagvédő szerek. A természetes előzetes kondicionálás módszere talajjal nem érintkező, kezelt fa próbatestek laboratóriumi biológiai vizsgálata előtt


A következő dokumentum – amely Magyarországon 2013.07.01-jén vissza lett vonva – korábban MSZ ENV szabványként volt érvényben. Mivel e dokumentumot a CEN átdolgozta CEN/TS szabvány jellegű dokumentummá, így jelenleg érvényes kiadása az alábbi:

CEN/TS 12037:2003
Faanyagvédő szerek. Szabadtéri vizsgálati módszer talajjal nem érintkező faanyagvédő szerek relatív védőképességének meghatározására. Vízszintes helyzetű egyenes rálapolás


A következő dokumentum – amely Magyarországon 2002.08.01-jén vissza lett vonva – korábban azonos címmel MSZ ENV szabványként volt érvényben. Hivatkozási száma MSZ ENV 839:1999 volt. Mivel e dokumentumot a CEN átdolgozta CEN/TR szabvány jellegű dokumentummá, így jelenleg érvényes kiadása az alábbi:

CEN/TR 14839:2004
Faanyagvédő szerek. A farontó bazídiumos gombákkal szembeni megelőző védőhatás meghatározása


FA ALAPANYAGÚ LEMEZEK (CEN/TC 112) európai műszaki bizottság szabvány jellegű dokumentumai:


CEN/TS 13810-2:2003

Fa alapanyagú lemezek. Úsztatott padlók. 2. rész: Vizsgálati módszerek

CEN/TS 14966:2005
Fa alapanyagú lemezek. Bizonyos mechanikai tulajdonságok kis mennyiségű mintán végzett vizsgálata indikatív módszerrel

CEN/TS 16368:2014
Könnyű faforgács lapok. Követelmények

CEN/TS 16526:2013
Szendvicslemezek búrothoz (SWB-F). Gyári készítésű termékek. Fogalommeghatározás, osztályozás és vizsgálati módszerek a teljesítőképesség-jellemzők meghatározásához


A következő dokumentumok – amelyek Magyarországon 2013.07.01-jén vissza lettek vonva – korábban MSZ ENV szabványként voltak érvényben. Mivel e dokumentumokat a CEN átdolgozta CEN/TS és CEN/TR szabvány jellegű dokumentumokká, így jelenleg érvényes kiadásaik az alábbiak:

CEN/TR 12872:2014
Fa alapanyagú lemezek. A padlók, falak és tetők teherhordó lemezeire vonatkozó útmutató

CEN/TS 1099:2007
Rétegelt falemezek. Biológiai tartósság. Útmutató a különböző veszélyeztetettségi osztályú rétegelt lemezek értékeléséhez

CEN/TS 635-4:2007
Rétegelt falemezek. Osztályozás a felületi jellemzők szerint. 4. rész: A felületkezelésre való alkalmasság jellemzői, útmutató


HENGERES FAANYAGOK ÉS FŰRÉSZÁRU (CEN/TC 175) európai műszaki bizottság szabvány jellegű dokumentumai:


CEN/TS 13307-2:2009

Rétegelt és ékcsapos toldású, méretre megmunkált fűrészáru és félkész profilok nem szerkezeti célra. 2. rész: Gyártásellenőrzés

CEN/TS 15676:2007
Fa padlóburkolatok. Csúszási ellenállás. Ingás vizsgálat

CEN/TS 15679:2007
Termikusan módosított faanyag. Fogalommeghatározások és jellemzők

CEN/TS 15680:2007
Előre gyártott falépcsők. Mechanikai vizsgálati módszerek

CEN/TS 15717:2008
Parketta-padlóburkolatok. Általános útmutató a fektetéshez

CEN/TS 15912:2012
A tűzállósági teljesítőképesség tartósságának vizsgálata. Égéskésleltetővel kezelt, beltéri vagy kültéri használatra szánt fa alapanyagú termékek osztályozása.


A következő dokumentumok – amelyek Magyarországon 2013.07.01-jén vissza lettek vonva – korábban MSZ ENV szabványként voltak érvényben. Mivel e dokumentumokat a CEN átdolgozta CEN/TS szabvány jellegű dokumentumokká, így jelenleg érvényes kiadásaik az alábbiak:

CEN/TS 12169:2008
Fűrészárutételek megfelelőségértékelésének kritériumai

CEN/TS 14464:2010
Fűrészáru. A réteges elválás értékelésének módszere


A felsorolt szabvány jellegű dokumentumok nemzeti szabványként való bevezetésére árajánlat kérhető Kondorosi Dóra szabványosító menedzsertől (d.kondorosi@mszt.hu).

A szabvány jellegű dokumentumok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail címen a Megrendelőlap kitöltésével.

2015. március