http://www.interitour.com/wp-content/gallery/panelutan1/21.jpgSzabvány jellegű dokumentumok

VI. rész

Ebben a hónapban a CEN/TC 104 Beton és más betontermékek, a CEN/TC 177 Előre gyártott elemek vasalt pórusbetonból vagy nagy hézagtérfogatú könnyűbetonból és a CEN/TC 229 Előre gyártott betontermékek európai szabványosító bizottságok érvényes európai szabvány jellegű dokumentumait mutatjuk be.

Szabvány jellegű dokumentumok a következők: műszaki előírások (TS-ek), műszaki jelentések (TR-ek), munkaértekezleti megállapodások (CWA-k) és CEN-jelentések (CR). Ezeket nem kötelező bevezetni nemzeti szabványként, abban az esetben azonban, ha a gazdaság szereplői igénylik, nincs akadálya nemzeti szabványként való kiadásuknak.

BETON ÉS MÁS BETONTERMÉKEK (CEN/TC 104) európai műszaki bizottság szabvány jellegű dokumentumai:


CEN/TR 15677:2008

Együttes égésből nyert pernye. Jelentés az európai helyzetről

CEN/TR 15840:2009
A betonokhoz használt pernye megfelelőségének értékelése. Útmutató az EN 450-2 alkalmazásához

CEN/TR 15868:2009
Az EN 206-1:2000-hez kapcsolódó nemzeti előírások áttekintése

CEN/TR 16349:2012
A beton alkáli-kovasav-reakció (ASR) okozta károsodásának elkerülésére vonatkozó előírások keretrendszere

CEN/TR 16369:2012
A betontermékek minőségszabályozási kártyáinak alkalmazása

CEN/TR 16443:2013
Az EN 450-1:2005+A1:2007 felülvizsgálatának háttere. Pernye betonokhoz

CEN/TR 16563:2013
Az egyenértékű tartósság meghatározására szolgáló eljárás alapelvei

CEN/TR 16639:2014
A k-érték elvének, az egyenértékű beton teljesítőképessége elvének és az összetétel egyenértékű teljesítőképessége elvének az alkalmazása

CEN/TS 12390-10:2007
A megszilárdult beton vizsgálata. 10. rész: A beton relatív karbonátosodási ellenállásának meghatározása

CEN/TS 12390-11:2010
A megszilárdult beton vizsgálata. 11. rész: A beton kloridnak való ellenállása egyirányú diffúzió esetén

CEN/TS 14754-1:2007
Utókezelő vegyületek. Vizsgálati módszerek. 1. rész: Az általános utókezelő vegyületek hatékonysága a vízvisszatartó képességre


ELŐRE GYÁRTOTT BETONTERMÉKEK (CEN/TC 229) európai műszaki bizottság szabvány jellegű dokumentumai:

CEN/TR 14862:2004
Előre gyártott betontermékek. A teljes körű vizsgálatra vonatokozó előírások az előre gyártott betontermékek szabványaiban

CEN/TR 15728:2008
Az előre gyártott betonelemek emelő és megfogó betéteinek tervezése és használata

CEN/TR 15739:2008
Előre gyártott betontermékek. A beton felületképzése. Azonosítás


A felsorolt szabvány jellegű dokumentumok nemzeti szabványként való bevezetésére árajánlat kérhető Kondorosi Dóra szabványosító menedzsertől (d.kondorosi@mszt.hu).

A CEN/TC 104 és a CEN/TC 117 által kidolgozott szabvány jellegű dokumentumok közül a Magyar Szabványügyi Testület az alábbiakat vezette be nemzeti szabványként:

A Beton és más betontermékek (CEN/TC 104) európai műszaki bizottság magyar nemzeti szabványként bevezetett szabvány jellegű dokumentumai:

MSZ CR 13901:2000 (angol nyelvű)
A betoncsaládelv alkalmazása a beton előállításakor és megfelelőségének ellenőrzésekor

MSZ CR 13902:2000 (angol nyelvű)
Vizsgálati módszerek a friss beton víz/cement tényezőjének meghatározására

MSZ CR 1901:2000 (angol nyelvű)
Regionális előírások és ajánlások a beton alkáli-kovasav-reakció okozta károsodásának elkerülésére


Az előre gyártott elemek vasalt pórusbetonból vagy nagy hézagtérfogatú könnyűbetonból (CEN/TC 177) európai műszaki bizottság magyar nemzeti szabványként bevezetett szabvány jellegű dokumentuma:

MSZ CR 13962:2000 (angol nyelvű)
A LAC (könnyű adalékanyagos beton) -építőelemek szerkezetekben való alkalmazásának irányelvei

A szabvány jellegű dokumentumok megrendelhetők és megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu email címen a Megrendelőlap kitöltésével.

2015. február