Szabvány jellegű dokumentumok

V. rész

Ebben a hónapban a CEN/TC 275 Élelmiszer-vizsgálatok horizontális módszerei európai szabványosító műszaki bizottság érvényes európai szabvány jellegű dokumentumait mutatjuk be.

Szabvány jellegű dokumentumok a következők: műszaki előírások (TS-ek), műszaki jelentések (TR-ek) és munkaértekezleti megállapodások (CWA-k). Ezeket nem kötelező bevezetni nemzeti szabványként, abban az esetben azonban, ha a gazdaság szereplői igénylik, nincs akadálya nemzeti szabványként való kiadásuknak.

CEN ISO/TS 13136:2012
Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Valós idejű polimeráz-láncreakció (PCR) az élelmiszer-eredetű patogének kimutatására. Horizontális módszer a Shiga-toxint termelő Escherichia coli (STEC), valamint az O157, O111, O26, O103 és O145 szerocsoportok meghatározására (ISO/TS 13136:2012)

CEN ISO/TS 15216-1:2013
Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Horizontális módszer a hepatitis A vírus és a norovírus meghatározására élelmiszerekben, valós idejű RT-PCR-ral. 1. rész: Mennyiségi módszer (ISO/TS 15216-1:2013 2013-05-01-jei helyesbített változat)

CEN ISO/TS 15216-2:2013
Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Horizontális módszer a hepatitis A vírus és a norovírus meghatározására élelmiszerekben, valós idejű RT-PCR-ral. 2. rész: Minőségi kimutatás módszere (ISO/TS 15216-2:2013 2013-05-01-jei helyesbített változat)

CEN ISO/TS 17919:2013
Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Polimeráz-láncreakció (PCR) az élelmiszer-eredetű patogének kimutatására. Az A, B, E és F típusú botulinum neurotoxint termelő clostridia (ISO/TS 17919:2013)

CEN ISO/TS 20836:2005
Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Polimeráz-láncreakció (PCR) az élelmiszer-eredetű patogének kimutatására. A PCR-készülékek (thermal cyclers) teljesítményvizsgálata (ISO/TS 20836:2005)

CEN ISO/TS 22117:2010
Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Laboratóriumok közötti összehasonlító vizsgálatokban való jártasság speciális követelményei és útmutatója (ISO/TS 22117:2010)

CEN ISO/TS 6579-2:2012
Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Horizontális módszer a Salmonella kimutatására, számlálására és szerotipizálására. 2. rész: Számlálás miniatürizált legvalószínűbb telepszámtechnikával (ISO/TS 6579-2:2012)

CEN/TS 14537:2003
Élelmiszerek. A neoheszperidin-dihidro-kalkon meghatározása

CEN/TS 15568:2006 (nemzeti szabványként be van vezetve MSZ CEN/TS 15568:2007)
Élelmiszerek. Analitikai módszerek a genetikailag módosított szervezetek és az ezeket tartalmazó termékek kimutatására. Mintavételi stratégia

CEN/TS 15606:2009
Élelmiszerek. A K-aceszulfám, az aszpartám, a neoheszperidin-dihidro-kalkon és a szacharin meghatározása. Nagy felbontású folyadékkromatográfiás módszer

CEN/TS 15633-2:2013
Élelmiszerek. Élelmiszer-allergének kimutatása immunológiai módszerekkel. 2. rész: A mogyoró mennyiségi meghatározása enzimes immunvizsgálattal, monoklonális antitestek alkalmazásával és bicinkoninsav-fehérje kimutatásávál

CEN/TS 15633-3:2012
Élelmiszerek. Élelmiszer-allergének kimutatása immunológiai módszerekkel. 3. rész: A mogyoró mennyiségi meghatározása enzimes immunvizsgálattal, poliklonális antitestek alkalmazásával és Lowry-protein kimutatásával

CEN/TS 15634-2:2012
Élelmiszerek. Élelmiszer-allergének kimutatása immunológiai módszerekkel. 2. rész: Zeller (Apium graveolens). Specifikus DNS-szekvencia mennyiségi kimutatása főtt virsliben, valós idejű PCR-ral

CEN/TS 16187:2011
Élelmiszerek. A fumonizin B1 és B2 meghatározása feldolgozott kukoricatartalmú, csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerekben. HPLC-módszer immunaffinitásos előtisztítással és oszlop előtti származékképzéssel, valamint fluoreszcens kimutatással

CEN/TS 16233-1:2011
Élelmiszerek. Xantofilek meghatározása halban, HPLC-módszerrel. 1. rész: Az asztaxantin és a kantaxantin meghatározása

CEN/TS 16233-2:2011
Élelmiszerek. Xantofilek meghatározása halban, HPLC-módszerrel. 2. rész: Az asztaxantin enantiomerarányának azonosítása

CEN/TS 16621:2014
Élelmiszer-vizsgálatok. A benzo[a]pirén, a benz[a]antracén, a krizén és a benzo[b]fluorantén meghatározása élelmiszerekben, nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiát követő fluoreszcens detektálással (HPLC-FD)

CEN/TS 16707:2014
Élelmiszerek. Analitikai módszerek a genetikailag módosított szervezetek és az ezeket tartalmazó termékek kimutatására. Polimerázláncreakció- (PCR-) alapú letapogató (szkríning) módszer

CEN/TS 16731:2014
Élelmiszerek. A hidridreaktív arzénvegyületek meghatározása savas extrakciót követő atomabszorpciós spektrometriával (Hidrid-AAS)

CEN ISO/TR 6579-3:2014 (nemzeti szabványként be van vezetve MSZ CEN ISO/TR 6579-3:2014)
Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a Salmonella kimutatására, számlálására és szerotipizálására. 3. rész: A Salmonella spp. szerotipizálásának irányelvei (ISO/TR 6579-3:2014)

CEN/TR 15298:2006
Élelmiszerek. A minta aprítása mikotoxinanalízishez. A szárazőrlés és a zagykeverés összehasonlítása

CEN/TR 15641:2007
Élelmiszer-vizsgálatok. A peszticid szermaradékok meghatározása LC-MS/MS-sel. Tandem-tömegspektrometriás paraméterek

CEN/TR 16059:2010
Élelmiszer-vizsgálatok. A mikotoxinok meghatározása esetén az egyedülálló laboratórium által validált analitikai módszerek teljesítménykritériumai

CEN/TR 16338:2012
Élelmiszerek. Élelmiszer-allergének kimutatása. Sablon immunológiai módszerekkel és molekuláris biológiai módszerekkel kapcsolatos információ szolgáltatásához

CEN/TR 16468:2013
Élelmiszer-vizsgálatok. A peszticid szermaradékok meghatározása GC-MS-sel. Információ a retenciós időről, a tömegspekrometriás paraméterekről és a detektorválaszról

CEN/TR 16699:2014
Élelmiszerek. A peszticid szermaradékok meghatározása GC-MS/MS-sel. Tandem-tömegspektrometriás paraméterek

A felsorolt szabvány jellegű dokumentumok nemzeti szabványként való bevezetésére árajánlat kérhető Csík Gabriella főosztályvezető-helyettestől a g.csik@mszt.hu e-mail címen.

A szabvány jellegű dokumentumok megrendelhetők és megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjábanvagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Tájékoztatásként az ISO/TC 34 Élelmiszerek nemzetközi műszaki bizottság által kidolgozott szabvány jellegű dokumentumok:

ISO/TS 11869:2012

Fermented milks. Determination of titratable acidity. Potentiometric method

ISO/TR 12591:2013

White tea. Definition

ISO/TS 17383:2014

Determination of the triacylglycerol composition of fats and oils. Determination by capillary gas chromatography

ISO/TS 17758:2014

Instant dried milk. Determination of the dispersibility and wettability

ISO/TS 18083:2013

Processed cheese products. Calculation of content of added phosphate expressed as phosphorus

ISO/TS 19036:2006/Amd 1:2009

Microbiology of food and animal feeding stuffs. Guidelines for the estimation of measurement uncertainty for quantitative determinations. Amendment 1: Measurement uncertainty for low counts

ISO/TS 21033:2011/Amd 1:2012

Animal and vegetable fats and oils. Determination of trace elements by inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES). Amendment 1

ISO/TS 21569-2:2012

Horizontal methods for molecular biomarker analysis. Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products. Part 2: Construct-specific real-time PCR method for detection of event FP967 in linseed and linseed products

ISO/TS 21569-3:2015

Horizontal methods for molecular biomarker analysis. Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products. Part 3: Construct-specific real-time PCR method for detection of P35S-pat-sequence for screening genetically modified organisms

ISO/TS 21872-1:2007/Cor 1:2008

Microbiology of food and animal feeding stuffs. Horizontal method for the detection of potentially enteropathogenic Vibrio spp.. Part 1: Detection of Vibrio parahaemolyticus and Vibrio cholerae. Technical Corrigendum 1

ISO/TS 22002-2:2013

Prerequisite programmes on food safety. Part 2: Catering

ISO/TS 22002-4:2013

Prerequisite programmes on food safety. Part 4: Food packaging manufacturing

ISO/TS 22003:2013

Food safety management systems. Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems

ISO/TS 22113:2012

Milk and milk products. Determination of the titratable acidity of milk fat

2015. január