Az első IQNet SR 10 társadalmi felelősségvállalás irányítási rendszer tanúsítvány megszerzése – Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft.

Egy szervezet akkor tekinthető társadalmilag felelősnek, ha a profit növelésének célját kiegészíti azokkal az elvekkel és értékekkel, amelyek megoldást nyújtanak az új környezeti és társadalmi kihívásokra. Az IQNet (Nemzetközi Tanúsítási Hálózat) által kifejlesztett IQNet SR 10 egy eszköz arra, hogyan integráljuk a társadalmi felelősségvállalást a szervezet stratégiájába és irányításába.

A nemzetközi vasúti járműgyártó cégcsoport, a Stadler Rail Csoport tagjaként, a Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft. vezetése úttörőként vállalt elkötelezettséget az IQNet SR 10 szabvány bevezetése és működtetése mellett. Ez a nemzetközi szabvány a szervezeteket abban segíti, hogy hozzájáruljanak a fenntartható fejlődéshez. Szándéka szerint ösztönzi őket arra, hogy túllépjenek a jogi megfelelésen, elismerve, hogy a jogszabályi megfelelőség bármely szervezet alapvető kötelessége és társadalmi felelősségvállalásuk nélkülözhetetlen része.

A Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft. pusztaszabolcsi telephelyén a Magyar Államvasutak számára gyártott FLIRT típusú motorvonatok megelőző karbantartását, hibaelhárítását, javítását, valamint külső mosását és belső tisztítását végzik, míg a szolnoki telephelyen a vasúti járművek hordműveinek, futóműveinek és forgóvázainak nagyjavításával és gyártásával foglalkoznak.

A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkárságának nemzetközi IQNet SR 10 tréningen felkészített auditora, két szakaszban, 2017 novemberében végezte el az társadalmi felelősségvállalás irányítási rendszerének  tanúsító auditját.

 Az audit alatt megállapított erősségek/pozitívumok:

 • a felső vezetőség proaktív szerepvállalása, elkötelezettsége
 • a TF alapelvek ismerete, az IQNet SR 10 IR kiépítése, dokumentálása, belső kommunikálása, az eredmények nyomon követése
 • a TF mint „misszió” gondolata, az utasbiztonság szem előtt tartása, beruházás a jövőbe, az elesettek támogatása
 • a minőségtechnikák alkalmazása
 • elkötelezettség a munkavállalók képzése, egészségvédelme, jóléte iránt
 • az infrastruktúra fejlettsége, a munkakörnyezet rendezettsége, tisztasága
 • a munkavédelmi jogi kötelezettségek ismerete, betartása
 • környezetbarát, anyag- és energiatakarékos működés
 • elkötelezettség a szerződéses követelmények betartása iránt
 • több egyedi fejlesztési kezdeményezés, úttörő szerep
 • a helyi közösség támogatása
 • az érdekelt felek visszajelzései

Az IQNet SR 10 Műszaki Értékelő Csoporthoz (TAG) benyújtott auditjelentés alapján a TAG eredményesnek értékelte a tanúsítási folyamatot és 2018. január 17-én pozitív döntést hozott az IQNet SR 10 tanúsítvány szám kiadásáról.

Az MSZT ezúton is gratulál a Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft. vezetőinek és munkavállalóinak a sikeres audithoz, további eredményes munkát kíván az integrált vállalatirányítási rendszer működtetéséhez és fejlesztéséhez.


Pónyai György, az MSZT ügyvezető igazgatója (balról) ünnepélyesen átadja Dunai Zoltánnak, a Stadler Rail Csoport Magyarországért felelős országigazgatójának (jobbról) az IQNet SR 10 okiratot


A kép bal szélén – balról jobbra haladva – a Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft. részéről Szabó Zoltán ügyvezető igazgató, Czinkon Mária minőség-, környezet- és energiairányítási vezető, Dunai Zoltán országigazgató,

az MSZT részéről a kép jobb szélén – jobbról balra haladva – Kéki Zsuzsanna főosztályvezető (Tanúsítási Titkárság),
Czimer Gáborné szabványosító menedzser, SR 10 vezető auditor és Pónyai György az MSZT ügyvezető igazgatója

Források:

 1. 2017. évi auditjelentés I. és II. szakasz
 2. Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft. Irányítási kézikönyv

2018. február

 Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot Kéki Zsuzsannával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy Szamosiné Dávid Izabellával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928  cert@mszt.hu