Simon Péter (1940-2017)

Pótolhatatlan veszteség érte a magyar műszaki társadalmat és a Magyar Szabványügyi Testületet. 2017. május 19-én elhunyt Simon Péter úr, az MSZT elnökhelyettese.

Simon Péter úr okleveles gépészmérnök és gépipari gazdasági mérnök, diplomáját a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán szerezte.1963-tól üzemmérnökként dolgozott a Tiszai Vegyi Kombinátnál (TVK). 1964-1968 között a Nehézipari Műszaki Egyetemen tanársegéd volt, majd 1969-től visszatért a TVK-hoz, ahol 2002-es nyugdíjazásáig felelős munkaköröket töltött be tervezőmérnökként, stratégiai, logisztikai és projektvezetőként. A TVK kötelékében töltött évtizedek alatt aktív szerepet vállalt a műanyag-feldolgozó és festékipari berendezések tervezése, a logisztikai tevékenységek irányítása, a hulladékhasznosítással és a műanyag-feldolgozással kapcsolatos projektek koordinálása területén, valamint számtalan műszaki és kereskedelmi szakmai kiküldetés, nemzetközi konferencia és külföldi szakemberekkel folytatott tárgyalás résztvevőjeként támogatta a cég magyarországi és nemzetközi elismertségének megtartását, annak növelését.  

Az MSZT-hez sok szállal kötődött, amelynek nemcsak a megalakulási előkészületeiben vett részt aktívan, de az 1995-ös megalakulástól kezdve folyamatosan – a tagság bizalmát élvezve – a Testület választott elnökhelyettese volt.  

Az MSZT elnökhelyetteseként különféle hazai és nemzetközi szakmai rendezvényen képviselte az MSZT-t. 2001 óta töltötte be az  ISO Megfelelőségértékelési Fejlesztéspolitikai Bizottsága Magyar Nemzeti Bizottságának, az ISO/CASCO MNB-nek az elnöki tisztét. Ezen időszak alatt látogatott Magyarországra a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) főtitkára és az ISO/CASCO elnöke. Irányította az ISO fogyasztói kérdésekkel foglalkozó bizottsága (az ISO/COPOLCO) magyarországi szervezetének, többek között a kis- és középvállalkozások fogyasztóvédelmi érdekképviseletének MSZT-n belüli tevékenységét, emellett ellátta a Szabványügyi Közlöny szerkesztőbizottságának elnöki feladatait.
2011-től volt az MSZT Megfelelőségtanúsítási Műszaki Kollégiumának elnöke.

Elnökhelyettesként módjában volt áttekinteni a nemzeti szabványosítás rendszerét, az MSZT működési folyamatait, és mindig szem előtt tartotta a hazai kis- és középvállalkozások szabványosítással kapcsolatos információellátásának javítását, a magyar nyelven kiadott szabványok körének bővítését és fogyasztóvédelmi szabványosítási tevékenység erősítését.

A tisztségeiből eredően vállalt feladatait nagy hozzáértéssel, precizitással, határozottsággal, felkészültséggel és lelkiismeretesen, szakmai alázattal látta el. Döntéseit nyitottság, konszenzusra törekvés és kompromisszumkészség jellemezte.

A szabványosítás ügye iránt elkötelezett, köztiszteletnek örvendő vezetőt veszítettünk el.

Emlékét örökké megőrizzük.