Sikerrel zárult a nemzetközi IQNet-audit az MSZT-ben

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) rendszertanúsításban elért nemzetközi és hazai elismertségét többek között az 1998. évben elnyert teljes jogú IQNet-tagság alapozta meg. A 33 ország 36 rendszertanúsító partnerszervezetét felölelő IQNet (Nemzetközi Tanúsítási Hálózat; The International Certification Network) számos lehetőséget teremt tagszervezetei számára, úgymint a nemzetközi szintű szakmai tapasztalatcserét, a jó tanúsítási gyakorlat partnerek közötti megosztását, a harmonizált tanúsítási eljárások alkalmazását, illetve ezek alapján az IQNet-tagok tanúsítványainak kölcsönös elismerését.

Mindazonáltal a tagsággal járó előnyök mellett szigorú kritériumoknak is meg kell, hogy feleljen minden tagszervezet. Az IQNet-tagok nemzetközi elvárások szerinti, a szervezet elfogadott szabályzatának megfelelő működését hároméves rendszerességgel értékeli az erre kijelölt Szakmai Értékelés és Tagság Állandó Bizottság (SCPM, The Standing Committee Peer Review and Membership).

Az MSZT soron következő IQNet-felügyelete 2016. szeptember 13–14-én zajlott le az MSZT Tanúsítási Titkárságán.

Az auditcsoport tagjaiként a következő országok partnerszervezeteitől érkeztek értékelő auditorok:
Vezető auditor: DQS, Finnország
Auditor: Test-St.Petersburg, Oroszország
A kétnapos audit angol nyelven, nyílt légkörben, jó hangulatban folyt és az értékelők hasznos észrevételeivel, saját szervezetük jó gyakorlatának megosztásával zárult.

Az audit eredményeként az auditcsoport javasolta a soron következő IQNet Közgyűlés számára az MSZT IQNet-tagságának további fenntartását.


A kép jobb szélén – balról jobbra haladva – az IQNet részéről Petri Buchert vezető auditor és
Andrey Vinogradov auditor, a bal szélén az MSZT részéről Szalai Lívia főosztályvezető (Tanúsítási Titkárság) és Krantz Domokos főosztályvezető-helyettes (Szabványosítási Titkárság) látható.