Sikeres szakmai fórum az innováció témakörében

A Magyar Szabványügyi Testület 2014. május 21-én újabb szakmai fórumot rendezett Sikeres innováció az MSZ CEN/TS 16555-1:2013 szerint címmel. A szakmai fórumon közel 20 szakember vett részt. A fórum célja egyrészt az MSZ CEN/TS 16555-1:2013 Az innováció menedzselése. 1. rész: Innovációirányítási rendszer című szabvány bemutatása volt az egységes értelmezés és alkalmazás érdekében, másrészt az, hogy a szabvány szerinti irányítási rendszer alkalmazását akár független, önálló rendszerként, akár más (például az MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001 szerinti) irányítási rendszerekbe integrálva elősegítse.

A részt vevő szakemberek a fórumon 5 színvonalas előadáson vehettek részt:

  • Innovatív Európa – Krantz Domokos főosztályvezető-helyettes, Magyar Szabványügyi Testület
  • Szabvány és innováció. Az innovációirányítási rendszer szabvány szerinti igazolása – dr. Lábó Gábor vezető auditor, Magyar Szabványügyi Testület
  • Innováció és megfelelőség – Berencsi Bence ügyvezető igazgató, SAASCO Tanácsadó és Mérnöki Iroda Kft.
  • A magyar innovációs stratégia bemutatása a 2014-2020. évi lehetőségek tükrében – Dr. Peredy Zoltán főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Innovációs Hivatal
  • A szellemi tulajdon szerepe a vállalati értékteremtő folyamatban. Új kihívások az európai szabadalmi rendszerben – Dr. Molnár István ügyvezető, DANUBIA IP Innovációs Szolgáltató Kft.