Sikeres szakmai fórum a takarmányanalitika témakörében

A Magyar Szabványügyi Testület 2015. január 14-én újabb szakmai fórumot rendezett A takarmányanalitika kulcslépése: a minta-előkészítés címmel.

A szakmai fórumon 26 szakember vett részt. A szakmai fórum célja az MSZ EN ISO 6498:2012  Takarmány. A minta-előkészítés irányelvei (ISO 6498:2012) című szabvány 2014. november 1-jén megjelent magyar nyelvű változatának bemutatása a szabvány egységes értelmezése és alkalmazása érdekében. A szabvány a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek való megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez kapcsolódik. A szabványra jelenleg több mint 30 európai (és az azokat bevezető nemzeti) szabvány tartalmaz hivatkozást. Az MSZ EN ISO 6498:2012 szabvány irányelveket ír elő a laboratóriumi takarmánymintákból vett vizsgálati minták előkészítésére, beleértve a kedvtelésből tartott állatoknak szánt eledeleket is. Áttekintést nyújt többek között a minta-előkészítés hibáiról és foglalkozik a teljesítményvizsgálatokkal (minőség-ellenőrzéssel) is. Továbbá a takarmánykategóriák szerint tartalmazza a minta-előkészítés gyakorlati lépéseinek folyamatábráit is.

A részt vevő szakemberek a fórumon három színvonalas előadáson vehettek részt:

  • A takarmányanalitika szabványosításának aktualitásai, Kurucz Csilla szabványosító menedzser, Magyar Szabványügyi Testület
  • A takarmányanalitika kulcslépése: a minta-előkészítés. Általános alapelvek, Dr. Debreczeni Lajos, NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Takarmányvizsgáló Nemzeti Referencia Laboratórium
  • A takarmányanalitika kulcslépése: a minta-előkészítés. Fontosabb anyagcsoportok minta-előkészítése a gyakorlatban, Marthné Schill Judit, NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Takarmányvizsgáló Nemzeti Referencia Laboratórium

A közeljövőben a résztvevők kezdeményezésére a témához kapcsolódó gyakorlati fórumot is tervezünk tartani.

Kurucz Csilla

2015. február