Sikeres megújító audit a TIGÁZ Csoportnál

az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ 28001:2008 szabványok alapján

A földgázelosztási tevékenység alapvető rendeltetése a vezetékes földgáz eljuttatása a gázhálózatok betáplálási (forrás-) pontjától a gázfelhasználók telekhatáráig, vagy ennek megfelelő más birtokhatárpontig. A tevékenység magában foglalja a gázigénylők tájékoztatásától a gázfogyasztói rendszerek üzembehelyezéséig tartó valamennyi műszaki, gazdasági és jogi folyamatot.

A Tigáz Csoport – melyet a TIGÁZ Zrt. és a TIGÁZ-DSO Kft. vállalatok alkotnak – működését a jogi környezet és a tulajdonosi elvárások egyértelműen meghatározzák. A földgázellátást szabályozó 2003. évi XLII. törvény, valamint a 2003/55/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv előírásai értelmében a TIGÁZ Zrt. az energia- és gázpiac teljes liberalizációja során létrehozta a TIGÁZ-DSO Kft.-t, amely önállóan látja el az elosztói tevékenységet. A TIGÁZ-DSO Kft. a jogszabályokban előírt szakmai feladatain túl a társasági működéshez és belső döntéseihez szorosan kötődő feladatokat is végzi.

A vezetés a kezdetektől elkötelezett a tevékenység folyamatos fejlesztése és a magas színvonalú szolgáltatás nyújtása mellett. Az elmúlt évek változásai átalakításai sem befolyásolták a csoportfilozófiát, melynek elválaszthatatlan része a minőségi szolgáltatás, az egészségvédelem, a biztonságtechnika és környezetvédelem kérdésköre. Az esedékes megújító auditra a felkészülés már az új szabványok követelményeinek teljes körű figyelembevételével történt, azon magas fokú elkötelezettséggel, mely a szervezet működését jellemzi.

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)  Tanúsítási Titkársága 1997 óta megújított szerződéses kapcsolat alapján, mint akkreditált tanúsító szervezet végzi feladatát. Az okiratmegújító auditot 4 felkészült auditorral, 2017 júniusában végezte el. Az auditcsoport munkáját, észrevételeit a szervezet hasznosnak ítélte és elfogadta.

A sikeres okiratmegújító audit után a társaság integrált vállalatirányítási rendszere magában foglalja az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015, valamint az MSZ 28001:2008 szabványokban rögzített követelményeknek való megfelelést.

A TIGÁZ Zrt. integrált irányítási rendszerének alkalmazási területe:

A földgáz egyetemes szolgáltatási működési engedélyes terület utókövetése; földgáz-kereskedelem utókövetése, valamint ügyfélszolgálati tevékenység és vagyonkezelés.

A TIGÁZ–DSO Kft. integrált irányítási rendszerének alkalmazási területe a Földgázellátásról szóló 2008. évi XL. Törvény alapján a következő:

Földgázelosztási működési engedélyes terület

Az MSZT ezúton is gratulál a TIGÁZ Csoportvezetőinek és munkavállalóinak az audithoz, további eredményes munkát kíván az integrált vállalatirányítási rendszer működtetéséhez és fejlesztéséhez.

Források:

  1. 2017. évi auditjelentés
  2. TIGÁZ Csoport kézikönyve
  3. TIGÁZ Zrt. és TIGÁZ-DSO Kft. weboldala

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot Kéki Zsuzsannával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen: Tel: 06/1/4566-928  cert@mszt.hu