Sikeres ISO 9001 szerinti megújító audit a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nél

A MÁV Csoport átalakításának egyik lépéseként a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 2013. június 1-jét követően informatikai, humán, számviteli, beszerzési-logisztikai, ügyviteli, valamint munka- és környezetvédelmi szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek, elsősorban a MÁV Csoport társaságainak (ezen időpontot megelőzően MÁV Informatika Zrt. néven informatikai szolgáltatást biztosított a MÁV Csoport érintett társaságainak). A MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-be a MÁV Zrt. szolgáltató tevékenységet végző szervezeti egységei kerültek át (mintegy 1500 munkavállaló, munkáltatói jogutódlással). A Szolgáltató Központ kialakításának célja az volt, hogy jobbá, egyszerűbbé és olcsóbbá váljanak a MÁV Csoport tagvállalatai részére nyújtott szolgáltatások, továbbá a későbbiekben lehetőség nyíljon új piacokon történő megjelenésre is.

A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága 2 felkészült auditorral 2016 szeptemberében végezte el a szervezet MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének megújító auditját. A cég az új MSZ EN ISO 9001:2015 szabványra való áttérést a következő felügyeleti audit során tervezi.

Az auditjelentésből néhány kiemelt erősség:

 • Vezetői elkötelezettség, fejlett minőségtudat, kiváló hozzáállás minden szinten;
 • A munkatársak kiemelkedő szintű tudása, ismeretei és tapasztalatai, valamint elkötelezettsége;
 • A telekommunikációs IT infrastruktúra eszközök és folyamatok fejlesztése;
 • A feladatokat nyomon követő IT-eszközpark és azok használata;
 • A működésfejlesztési, illetve azok hátterének és támogatásának biztosítására futó nagyprojektek;
 • Visszakövethető, SLA-alapú szolgáltatás és szolgáltatáskövetés;
 • Folyamatosan fejlesztett belső kontrollingrendszer;
 • Magas színvonalú belső auditok és vezetőségi átvizsgálások.

Az auditorok javaslata alapján az MSZT pozitív döntést hozott a nemzeti MSZT- és nemzetközi IQNet-tanúsítványok kiadására vonatkozólag.

A tanúsított minőségirányítási rendszer alkalmazási területe a következő:

 • szervezeti hatálya: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. IT-üzletága és HR-menedzsmentszervezete;
 • alkalmazási területe: informatikai tanácsadás, rendszerfejlesztés és rendszerintegráció, informatikai rendszerek működtetése, információbiztonsági szolgáltatások nyújtása, informatikai szolgáltatások értékesítése.

A Társaság a minőségirányítási rendszerbe bevont tevékenységeit az alábbi telephelyeken végzi:

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54–60. (székhely)
1012 Budapest, Krisztina krt. 37/a.
1016 Budapest, Mészáros u. 19.
1087 Budapest, Kerepesi út 1-3.
4025 Debrecen, Piac u. 69.
7622 Pécs, Vasút u. 2.
3530 Miskolc, Rákóczi u. 7.
6721 Szeged, Juhász Gyula u. 9.
5000 Szolnok, Kőrösi út 1–3.
9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2.
4625 Záhony, Európa tér 12.

Az MSZT ezúton is gratulál a  MÁV Szolgáltató Központ Zrt. IT-üzletága és HR-menedzsmentszervezete vezetőinek és munkavállalóinak a sikeres audithoz, további eredményes munkát kíván a minőségirányítási rendszer működtetéséhez és fejlesztéséhez.

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével Szalai Líviával vagy a főosztályvezető-helyettesével Kéki Zsuzsannával az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928 cert@mszt.hu

2016. október 24.

Források:

 1. A  MÁV Szolgáltató Központ Zrt. kézikönyve
 2. 2016. évi auditjelentés