Sikeres innováció az MSZ CEN/TS 16555-1:2013 szerint

Szakmai fórum
A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) 2014. május 21-én rendezi meg a Sikeres innováció az MSZ CEN/TS 16555-1:2013 szerint című szakmai fórumot. 

A szakmai fórum célja:
Az MSZ CEN/TS 16555-1:2013 Az innováció menedzselése. 1. rész: Innovációirányítási rendszer című szabvány bemutatása az egységes értelmezés és alkalmazás érdekében más, például az MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001 szerinti irányítási rendszerekkel integrált, vagy független, önálló rendszerként való alkalmazásának elősegítése céljából. A szakmai fórumot záró konzultáció célja az innovációirányítási rendszerre vonatkozó követelmények megvitatása mellett a szabvány magyar nyelvű változatának tervezetével kapcsolatos javaslatok egyeztetése.

Tájékoztatás:
Mivel az Európai Bizottság az európai gazdaság fejlődésének kulcsát az innovációban látja, az innovációt elősegítő egyik fontos eszköznek pedig a szabványokat tekinti, az MSZT az alkalmazás megkönnyítése érdekében kiadja az MSZ CEN/TS 16555-1:2013 szabvány magyar nyelvű változatát. A szabvány szerinti irányítási rendszert alkalmazók sikeressé válhatnak az innováció és az innovációt támogató pályázatok területén.
Ezt segítendő, az MSZT a közelmúltban bővítette rendszertanúsítási szolgáltatásait az MSZ CEN/TS 16555-1:2013 szabvány szerinti innovációirányítási rendszerek igazolásával, ami különösen a KMOP-2013-1.2.1. kódjelű, komplex vállalati technológiafejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára tárgyú pályázatban érintettek számára lehet fontos.
A rendszert mind állami, mind magánszervezet alkalmazhatja, függetlenül annak típusától vagy méretétől.
Az MSZ CEN/TS 16555-1:2013 szabvány elősegíti:

  • a szervezeten belüli, innovációval kapcsolatos összefüggések megértését;
  • az innovációs folyamatokban a felső vezetők szerepének és elkötelezettségének kialakítását;
  • a sikeres innováció megtervezését;
  • az innovációt előmozdító/ösztönző tényezők azonosítását és erősítését;
  • az innovációirányítási folyamat kidolgozását;
  • az innovációirányítási rendszer teljesítményének értékelését és javítását;
  • az innovációirányítási módszerek megértését és alkalmazását.

A konferencia témájához kapcsolódó MSZ CEN/TS 16555-1:2013 kétnyelvű szabvány
1 példányát – amely várhatóan 2014 júliusában jelenik meg – a szakmai fórum befizetett résztvevői 30% kedvezménnyel előzetesen megrendelhetik.

Jelentkezési határidő: 2014. május 15.

Részvételi díj: 10 000 Ft

Jelentkezési lap 
Tervezett program