Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem

(MSZ EN 1127-1:2012)

A Magyar Szabványügyi Testület 2018. január 1-jén közzétette az MSZ EN 1127-1:2012 Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. 1. rész: Alapelvek és módszertan című szabvány magyar nyelvű változatát.

Ez az európai szabvány módszereket határoz meg a robbanásveszélyes helyzetek felismeréséhez és értékeléséhez, és leírja a megfelelő tervezési és gyártási intézkedéseket a szükséges biztonság eléréséhez, továbbá általános módszereket ad a tervezésre és a kialakításra annak érdekében, hogy segítsék a tervezőket és a gyártókat a robbanásvédelemre vonatkozóan a készülékek, védőrendszerek és alkatrészek tervezésekor. Ezt az európai szabványt kell alkalmazni az összes olyan készülékre, védőrendszerre és alkatrészre, amelyet robbanásveszélyes közegben, légköri körülmények között fognak használni.

Ez az európai szabvány nem vonatkozik:

  1. az orvosi területen rendeltetésszerű használatra szánt gyógyászati készülékekre;
  2. azokra a készülékekre, védőrendszerekre és alkatrészekre, amelyek esetén a robbanásveszélyt kizárólag robbanóanyagok vagy kémiailag instabil anyagok jelenléte okozza;
  3. azokra a készülékekre, védőrendszerekre és alkatrészekre, amelyek esetén a robbanás a levegő oxigénjétől eltérő más oxidálószerek anyagreakciója miatt vagy más veszélyes reakciók, vagy a légköritől eltérő más körülmények miatt következhet be;
  4. a háztartási és a nem kereskedelmi környezetben való használatra tervezett készülékekre, amelyekben robbanásveszélyes közeg csak ritkán és csupán az éghető gáz nem szándékolt kiáramlása következtében keletkezhet;
  5. a 89/686/EEC irányelv hatálya alá tartozó személyi védőeszközökre;
  6. a tengeri hajókra és a mozgó part menti egységekre, valamint ezeknek a hajóknak vagy a berendezéseknek a fedélzeti felszereléseire;
  7. a szállítóeszközökre, vagyis azokra a járművekre és a hozzájuk tartozó pótkocsikra, amelyeknek rendeltetése kizárólag személyszállítás levegőben, közút- és vasúthálózaton vagy vízi úton, továbbá azokra a szállítóeszközökre, amelyeket levegőben, nyilvános közút- és vasúthálózaton vagy vízi úton való anyagszállításra terveztek; a robbanásveszélyes közegben használt járművek nincsenek kizárva;
  8. az olyan rendszerek tervezésére és kialakítására, amelyek szándékos, vezérelt égési folyamatokat tartalmaznak, kivéve, ha azok gyújtóforrásként hatnak a robbanásveszélyes közegekben.

Az MSZ EN 1127-1:2012 megvásárolható az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Nagy Gábor
2018. január