Robbanásbiztos villamos berendezések követelményei

(MSZ EN 60079-14, MSZ EN 60079-17)

A Magyar Szabványügyi Testület 2016. június 1-jén fogja közzétenni az MSZ EN 60079-14:2014 Robbanóképes közegek. 14. rész: Villamos berendezések tervezése, kiválasztása és szerelése (IEC 60079-14:2013) és az MSZ EN 60079-17:2014 Robbanóképes közegek. 17. rész: Villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása (IEC 60079-17:2013) magyar nyelvű változatait.

Az MSZ EN 60079-14:2014 a robbanóképes vagy azokkal kapcsolatos közegekben üzemelő villamos berendezések tervezésére, kiválasztására, szerelésére és első felülvizsgálatára vonatkozó speciális követelményeket tartalmazza. E szabvány követelményei csak az MSZ EN 60079-0 szerinti normál légköri feltételek mellett üzemeltetett berendezésekre vonatkoznak.

E szabvány nem vonatkozik:

  • a sújtólégveszélyes bányák villamos berendezéseire;
  • a jellegüknél fogva alapvetően robbanásveszélyes helyekre, és robbanó- vagy pirofór anyagokból származó porra (pl. robbanóanyagok előállítására és feldolgozására);
  • a gyógyászati rendeltetésű helyiségekre;
  • olyan térségekben lévő villamos berendezésekre, ahol éghető köd jelenti a veszélyt.

Az MSZ EN 60079-17:2014 az üzemeltetőknek készült és a robbanásveszélyes térségekben lévő villamos berendezések felülvizsgálatára és karbantartására közvetlenül ható tényezőket tartalmazza, amikor a veszélyt gyúlékony gázok, gőzök, ködök, porok, szálak vagy lebegő részecskék okozzák.

E szabvány nem tartalmazza:

  • a villamos berendezések egyéb alapvető létesítési és felülvizsgálati követelményeit;
  • a villamos gyártmányok igazoló ellenőrzését;
  • a robbanásbiztos gyártmányok javítását és helyreállítását;

továbbá nem vonatkozik:

  • a föld alatti bányatérségekre;
  • az olyan robbanóanyagporokra, melyek égéséhez nincs szükség atmoszférikus oxigénre;
  • a pirofóros anyagokra.

Az MSZT a szabványok közzétételét követően, június 9-én SZAKMAI FÓRUMOT tart.

A szakmai fórum célja a szabványok gyakorlati alkalmazásának ismertetése.

Amennyiben a szakmai fórum felkeltette érdeklődését, várjuk jelentkezését, a tervezett program és a jelentkezési lap az alábbi linkeken keresztül érhető el:

Program
Jelentkezési lap

A fórum résztvevői 10% kedvezménnyel vásárolhatják meg a fenti szabványokat.

A szakmai fórummal kapcsolatban további tájékoztatást ad:
Nagy Gábor, telefon: (06-1) 456-6992, e-mail-cím: g.nagy@mszt.hu