Rádiófrekvenciás terek által keltett, vezetett zavarokkal szembeni zavartűrés vizsgálata

 

A Magyar Szabványügyi Testület 2017. március 1-jén közzétette az MSZ EN 61000-4-6:2014 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-6. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Rádiófrekvenciás terek által keltett, vezetett zavarokkal szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-6:2013) magyar nyelvű változatát.

Az MSZ EN 61000 sorozat ezen része a villamos és elektronikus berendezéseknek a 150 kHz és a 80 MHz közötti frekvenciatartományban szándékoltan sugárzó rádiófrekvenciás adókból származó elektromágneses zavarokkal szembeni vezetett zavartűrési követelményeivel foglalkozik. Azok a berendezések, amelyekhez nem csatlakozik legalább egyetlen olyan vezetőképes vezeték és/vagy kábel (pl. táphálózati, jelvonali vagy földcsatlakozás), amely a zavaró rádiófrekvenciás tereket be tudja csatolni a berendezésbe, nem tartoznak e dokumentum alkalmazási területéhez.

E szabvány célja egy olyan egységes és reprodukálható eljárás megteremtése, amelynek segítségével vizsgálható a villamos és elektronikus eszközöknek a rádiófrekvenciás terek által indukált vezetett zavarokkal szembeni zavartűrése. A szabványban szereplő vizsgálati módszer egy, a berendezések és rendszerek meghatározott jelenségekkel szembeni zavartűrésének megállapítására alkalmas következetes módszert ír le.

A szabvány megvásárolható az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Nagy Gábor
2017. április