Az EU-piacra jutás feltételei, CE-jelölés

Rádiófrekvenciás mérések és eljárások

A képzés célja: felkészítés a rádióberendezésekre és távközlő végberendezésekre vonatkozó Európai Uniós műszaki szabályozás és a CE-jel alkalmazási feltételeinek megismertetésén keresztül a rádióberendezések és távközlő végberendezések jogszabályoknak meg­felelő, sikeres piacra juttatására és üzembe helyezésére.

Ajánljuk: a rádióberendezéseket és távközlő végberendezéseket tervező, előállító, telepítő, felhasználó és forgalmazó szervezetek szakembereinek.

A képzés – az előadó felügyelete mellett – feladatok csoportos megoldásával és közös értékelésével zárul.

Megszerezhető: az MSZT által kiállított oklevél.

Témakörök:

  • Az új 2014/53 EU RTTE irányelv és a 2016. 06. 13-ig hatályos régi irányelv főbb tartalmi elemei.
  • Rádióberendezések és végberendezések, rádiófrekvenciás mérésekkel kapcsolatos szabványok.
  • Spektrumanalizátorok és mérővevők felépítése, működése (kis zajú és kis torzítású üzemmód, kivezérlés optimális beállítása).
  • Spektrumanalizátorok vevő- és jelanalizátor üzemmódja, mérési lehetőségek.
  • Analóg és digitális jelek demodulálása, RF- és modulációanalízise jelanalizátorokkal.
  • EMC- és egyéb célú mérővevők.
  • A spektrumanalízis műszaki háttere, méréstechnikai elemei, spektrumanalízis-szabványok.
  • Térerősségmérés műszaki elemei, antennái, „fogások".
  • Térerőmérés, digitális és analóg sugárzással kapcsolatos szabványok.

A kapcsolódó főbb szabványok és szabványsorozatok:

MSZ EN 300 440-1, MSZ EN 300 086, MSZ EN 300 220, MSZ EN 300 135,
MSZ EN 300 422, MSZ EN 301 893

Hivatkozási szám: 23-2/2017
Időtartam: 1 nap
Időpont: 2017. május 30.
Részvételi díj: 34 000 Ft/fő + áfa

Jelentkezési lap