Korszerűsített, harmonizált ETSI-szabványok készülnek az új, rádióberendezésekre vonatkozó irányelvhez

Az Európai Parlament és a Tanács 2014 májusában tette közzé a 2014/53/EU irányelvet a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, mely idén nyáron, 2016 júniusában lépett hatályba. Az új 2014/53/EU irányelv (a továbbiakban: RED) a korábbi rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 1999/5/EK irányelvet (a továbbiakban: RTTED) váltja fel.

Az RED egységes piacot teremt a rádióberendezések számára az alapvető biztonsággal, egészséggel, elektromágneses összeférhetőséggel és a rádióspektrum hatékony felhasználásával kapcsolatos követelmények meghatározásával. A korábbi RTTED-irányelvvel szemben külön hangsúlyt helyez a vevőegységek követelményeire a rádióspektrum hatékony és eredményes felhasználásának fokozása érdekében. Alkalmazási területe kiterjed azon végberendezésekre is, melyek rádiós kommunikációt használnak vagy helymeghatározást végeznek, pl. a műholdas helymeghatározást alkalmazó műsorszóró vevőkészülékekre és berendezésekre.

Rövid összefoglaló a főbb változásokról:

  • Az RED a forgalomba hozott berendezésekre vonatkozik (szemben az RTTED-vel, amely a rádióberendezések alkatrészeire is vonatkozott).
  • Az RED olyan berendezésekre vonatkozik, amelyek szándékosan küldenek, illetve fogadnak rádióhullámokat kommunikáció vagy rádiós helymeghatározás céljából, függetlenül azok elsődleges funkciójától. Például annak a „csatlakoztatott" eszköznek, amely egy beágyazott rádiós modult használ kommunikáció vagy helymeghatározás céljából, meg kell felelnie ugyanazon követelményeknek, mint az ugyanilyen céllal épített rádióberendezésnek.
  • A kisfeszültségű irányelv (LVD), vagy az elektromágneses összeférhetőség irányelve (EMCD) nem vonatkozik azokra a rádióberendezésekre, melyek az RED hatálya alá tartoznak. Az említett irányelvek alapvető követelményeit az RED tartalmazza bizonyos módosításokkal.
  • Az RED nagy hangsúlyt fektet a spektrum hatékony és eredményes felhasználására. (Bizonyítani kell, hogy a rádióberendezéseknek mind az adóegysége, mind a vevőegysége hatékony és eredményes spektrumfelhasználást valósít meg.
  • Az RED a 3000 GHz alatti frekvencián működő rádióberendezésekre vonatkozik, beleértve a 9 kHz alatt üzemelő berendezéseket, amelyek nem tartoznak az RTTED- vagy a nemzeti frekvenciaszabályozás hatálya alá.
  • Az RED a rádiós helymeghatározó berendezésekre is vonatkozik. (Olyan berendezésekre, amelyek a rádióhullámok terjedési tulajdonságait használják fel helymeghatározáshoz.)
  • Az RTTED kifejezetten kizárta az alkalmazási területéből a műsorszóró televízió- és rádióvevőket. Ezek most már beletartoznak az RED alkalmazási területébe.

Az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) az RED-irányelvhez újabb harmonizált európai szabványokat dolgoz ki, illetve a korábbi RTTED-irányelvhez harmonizált szabványokat korszerűsíti, hogy azok mihamarabb összhangban legyenek az új előírásokkal. Azon berendezések, melyek megfelelnek ezen harmonizált szabványokban leírt követelményeknek, feltételezhetően megfelelnek az irányelv követelményeinek is. Az ETSI több mint 200 darab szabvány korszerűsítését vette munkába, melyek közül kb. 140 darab megjelenésére már a következő egy évben számíthatunk.

Az RED-hez harmonizált legújabb szabványok listája az alábbi hivatkozáson keresztül megtekinthető:
RED-szabványok.pdf

A témához kapcsolódóan a Magyar Szabványügyi Testület Az EU-piacra jutás feltételei, CE-jelölés - Rádiófrekvenciás mérések és eljárások címmel képzést tart 2016. november 22-én, melynek célja a rádióberendezésekre és távközlő végberendezésekre vonatkozó Európai Uniós műszaki szabályozás és a CE jel alkalmazási feltételeinek megismertetésén keresztül a rádióberendezések jogszabályoknak megfelelő, sikeres piacra juttatására és üzembe helyezésére való felkészítés. Képzésünket elsősorban a rádióberendezéseket tervező, előállító, telepítő, felhasználó és forgalmazó szervezetek szakembereinek ajánljuk. Részletes információk az előbbi hivatkozáson keresztül érhetők el.

Az MSZT további képzéseiről, szakmai fórumairól érdeklődni a 06 1 4566 925 telefonszámon, jelentkezni a honlapunkon (www.mszt.hu) elérhető, értelemszerűen kitöltött és cégszerűen aláírt jelentkezési lap(ok) oktatas@mszt.hu címre történő megküldésével lehet.

2016. október
Nagy Gábor