Összefoglaló CEN és CENELEC éves közgyűléséről

Az európai szabványügyi bizottságok 2016-ban a Macedón Szabványügyi Testület (ISRM) meghívására Szkopjéban tartották éves közgyűlésüket.
A csökkentett időtartam miatt idén nem volt lehetőség a nyílt szekció megtartására, viszont kihasználtak minden lehetőséget a közös ülésszakok megszervezésére, ezzel csökkentve a sokszor elhangzott, azonos tartalmú előadások tömegét.

Így a CEN és a CENELEC is csak a szervezeten belüli témákat vette napirendre saját zárt közgyűléseiken, az összes együttműködő szervezettel, érdekelt felekkel kapcsolatos prezentáció és vita egy közös közgyűlés részeként hangzott el.

A legnagyobb vita a 2017. évtől érvényes szavazási rendszerrel kapcsolatban zajlott. A CEN Igazgatótanácsa javaslatára napirendre került a szavazási rendszer átalakítása, követve az EU példáját; a nizzai helyett a lisszaboni kritériumokat figyelembe véve, természetesen a szabványosítás gyakorlatára kicsit átszabva. A vitát követően a CEN a módosításokat jóvá is hagyta, tehát 2017 januárjától megváltozik a súlyozott szavazás rendje (melyet a hivatalos szavazásnál és az új munkatémák elfogadásánál használnak) az alábbiak szerint:

  • Csak az „igen" és „nem" szavazatok számítanak a százalékszámításnál, a tartózkodásokat nem veszik figyelembe.
  • A jóváhagyáskor a szavazatok (igenek és nemek) legalább 55%-ának „igen" szavazatnak kell lennie.
  • Az „igen" szavazatot leadó országok népességének el kell érnie legalább a szavazatot leadó (igenek és nemek) országok népességének 65%-át.
  • Ha a fenti kritériumok nem teljesülnek, akkor a szavazatok számlálását újra el kell végezni, csak az Európai Gazdasági Övezet tagországainak szavazatait számolva, ezen országok kötelesek az így jóváhagyott szabványt bevezetni.

A titkárság hatástanulmánya szerint az új szabályok alkalmazásával igen csekély számú szavazási eredmény változott volna meg 2015-ben. A gond ott merült fel, hogy a CENELEC-tagok egy része nem látta be az átállás fontosságát, és mivel a szavazás rendje a belső szabályzat átírását is eredményezi, ezt pedig csak 2/3-os többséggel jóváhagyott döntéssel lehet elfogadtatni. A CENELEC-közgyűlésen ugyan a tagok többsége (Magyarországot is beleértve) a változtatás mellett tette le voksát, de ez sajnos nem érte el a 2/3-os többséget, így az a sajátos helyzet áll fent, hogy a CEN és a CENELEC a jövő évtől két, kissé eltérő szavazási rendszert fog alkalmazni. Ez még esetleg változhat a novemberi rendkívüli közgyűlés eredményétől függően, reméljük, jut erőforrás arra is, hogy az MSZT ezen is részt tudjon venni.

A tagdíjak a tervek szerint 2017-ben nem változnak jelentősen, a végleges összegekről is majd novemberben határoznak.

Vezető tisztségviselők megválasztása terén a CEN pénzügyi elnökhelyettest választott, valamint az igazgatótanács egyes tagjainak lejárt a megbízatása. Az elnökhelyettesi posztra az egyetlen jelöltet, Jasper JERLANG dán kollégát egyhangúlag megszavazták. A többi posztra is pont annyi jelölt volt, mint amennyi megüresedés, így az új tagok a 2017–18-as periódusa:
Olivier PEYRAT (AFNOR, Franciaország), Javier GARCIA DIAZ (AENOR, Spanyolország), Peter MAAS (NEN, Hollandia), Pekka JÄRVINEN (SFS, Finnország) és Priit KIKAS (EVS, Észtország).

A CENELEC-közgyűlésen ugyancsak 2 éves periódusra pénzügyi és politikai elnökhelyettest választottak az igazgatótanács új tagjai mellett. A pénzügyi elnökhelyettes Kimmo SAARINEN finn kolléga lett, míg politikai posztra Wim DE KESEL-t, a belga szabványosítás képviselőjét választotta a közgyűlés. A többi igazgatótanácsi tag pedig: David DOSSETT (Egyesült Királyság), Anders RICHERT (Svédország), Kimmo SAARINEN (Finnország) és Ljupcho DAVCHEV (Macedónia).

A közgyűlésen döntöttek még többek között arról is, hogy a CEN és CENELEC aláírja majd a 'Közös Kezdeményezés a Szabványosításról' című fontos stratégiai dokumentumot, melynek szándék szerint az MSZT is aláírója lesz. Továbbá átdolgozták a társult tagság és a partnerség fogalmát, hogy az ebben résztvevő tagoknak vonzóbbá váljon az együttműködés, a korábbi partnerszervezeteket az új Guide 13 szerint társszervezeteknek fogják hívni.

A szokásos hivatalos felszólalásokat és beszámolókat követően (Európai Bizottság, EFTA, ISO, IEC, ETSI) bejelentették, hogy a következő közgyűlés Skóciában lesz 2018 nyarán.

Krantz Domokos
2016. augusztus