Az örökségvédelemmel kapcsolatos nemzeti szabványosítás változásai az új minisztériumi struktúra és a tervezett műszaki bizottság létrejöttével

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény II. Fejezetének 2. Módosító rendelkezések szakasza több helyen módosította az 1997. évi LXXVIII. törvényt az épített környezet alakításáról és védelméről, valamint az egyéb jogszabályokat. Cikksorozatunkban az építőipari szabványosításra vonatkozó hatásairól adunk tájékoztatást, ebben az első részében a kulturális örökségvédelem területén.

Az új minisztériumi struktúra a korábbi építésügyi miniszteri feladatokat (melyet a Miniszterelnökséget vezető miniszter látott el) kettéosztotta, így az építésgazdaság és a területfejlesztés Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter feladatkörébe került, míg a következő feladatokért továbbra is a miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely felelős:

  • építésügyi szabályozás és építéshatósági ügyek;
  • kulturális örökség védelme;
  • településfejlesztésért és településrendezés;
  • területrendezés.

A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 27. §-a alapján a miniszterelnökséget vezető miniszter  a kulturális örökség védelmével összefüggésben többek között a következő feladatokat látja el:

  • előkészíti a vonatkozó jogszabályokat;
  • meghatározza a kulturális örökségvédelem országos céljait és feladatait;
  • gondoskodik a  feladatkörébe tartozó kulturális örökségi értékek számbavételéről;
  • ellátja a központi építészeti tervtanács műemléki tanácsadó testület működtetésével kapcsolatos feladatokat;
  • a kultúráért, illetve a  természetvédelemért felelős miniszterrel együttműködve ellátja a világörökséggel és az emlékhelyekkel kapcsolatos állami feladatokat.

A hatályát vesztett 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 17. §-ában leírtakkal megegyezően továbbra is a miniszterelnökséget vezető miniszter működik közre az örökségvédelmet érintő nemzeti szabványok kidolgozásában.

A Magyar Szabványügyi Testület a jogszabályi háttérnek megfelelően szintén fontosnak tartja a kulturális örökség megőrzése területén bevezetett nemzeti szabványok magyar nyelvű változatainak elkészítését, valamint az ún. tiszta magyar nemzeti szabványok kidolgozását.

Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) régóta kiemelten kezeli a területet a CEN/TC 346 Conservation of Cultural Heritage európai műszaki bizottság létrehozásával. A bizottság eddig összesen 30 szabványt és egy műszaki specifikációt vezetett be a kulturális örökség megőrzése témakörében, és 8 új szabvány bevezetése van napirenden.

A magyar nemzeti szabványként is bevezetett európai szabványok megadják a kulturális örökség megőrzésével kapcsolatos szakkifejezéseket, meghatározzák az állapotfelmérés és az erről készített jegyzőkönyvek tartalmát, illetve segítséget adnak a megőrzési folyamat döntéshozatali, tervezési és kivitelezési fázisaihoz is. Ennek részeként vizsgálati módszereket határoznak meg a történelmi kő-, fal- és faanyag időjárás és kártevők okozta elváltozásainak vizsgálatára, továbbá előírások szerepelnek pl. a kulturális javak megfelelő tisztítására is.

A szabványok egyaránt foglalkoznak az épített és nem épített kulturális örökségek megvédésével. Műemléki védettség alatt álló épületek számára útmutatókat adnak meg a belső terek megfelelő hőmérséklet- és nedvességállapotainak eléréshez, a vízfelszívódások kivédéséhez és a meglévő nedvesség- vagy víztartalom méréséhez, de érintik a kártevő-mentesítés kérdését is mind a kerámiafalazat, mind a történelmi faszerkezetek esetében.

A kulturális javak megvédésére szabványos megoldások léteznek a megfelelő csomagolás, szállítás és tárolás területén, illetve útmutatót adnak meg a tárgyak állagának megvédését szolgáló kiállítótér és tárolóvitrinek kialakítására is.

Az MSZT a CEN munkájával párhuzamosan, és a kormányzati igénynek megfelelően szintén létre kíván hozni egy műszaki bizottságot, amely a terület szabványosításával foglalkozna Építészeti tervezés és műemlékvédelem néven. A műszaki bizottság a CEN/TC 346európai műszaki bizottság tükörbizottságaként aktívan részt is tud venni a terület európai szintű szabványosításában.
Az MSZT várja mindazok jelentkezését, akik érdeklődnek a műszaki bizottság munkájában való részvétel iránt.

A jelentkezéssel kapcsolatban további tájékoztatást ad:
Bernáth Csaba, tel.: (06-1) 456-6935, e-mail-cím: cs.bernath@mszt.hu

Források:
https://www.e-epites.hu
https://csmek.wordpress.com/2017/01/12/oroksegvedelem-friss-jogszabalyi-valtozasok-van-elet-a-forster-kozpont-utan/

2018. június