Októberre tervezett képzéseink

Energiairányítási belső auditor (EIR BA), az MSZ EN ISO 19011:2012 és az MSZ EN ISO 50001:2012 alapján

A képzés időpontja: 2015. október 5–7.
A képzés célja: az energiairányítási rendszerek ellenőrzése és fejlesztése érdekében végzett belső auditokban  résztvevők széles körű felkészítése a folyamatok, szervezeti egységek működésének ellenőrzésére, a dokumentumok elkészítésére, az irányítási rendszerért felelős vezető munkájának hatékony támogatására.

Minőségügyi megbízott (MIR MB), az MSZ EN ISO 9001:2009 alapján

A képzés időpontja: 2015. október 6–8.
A képzés célja: a minőségirányítási rendszer (MIR) kialakításában, működtetésében és fejlesztésében résztvevők felkészítése a rész- és dokumentálási feladatok elvégzésére, a minőségirányítási vezető munkájának támogatására, illetve a kis- és közepes vállalkozások minőségirányítási rendszerének működtetésére.

Naprakész információbiztonsági ismeretek, képzés az ISO/IEC 27001 szabvány változásairól

A képzés időpontja: 2015. október 8.
A képzés célja: az új ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabványt bevezető MSZ ISO/IEC 27001:2014 Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság-irányítási rendszerek. Követelmények című szabvány ismertetése, az információbiztonsági irányítási rendszerekre vonatkozó követelmények változásainak bemutatása, egységes értelmezése, az új szabvány alkalmazásának elősegítése és az annak megfelelő rendszerre való átállással kapcsolatos feladatokra való felkészítés.

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerének (MEBIR) megbízottja (MEBIR MB), az MSZ 28001:2008 és az MSZ 28002:2009 alapján

A képzés időpontja: 2015. október 13–15.
A képzés célja: a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerének kialakításában, működtetésében és fejlesztésében résztvevők felkészítése a rész- és dokumentálási feladatok elvégzésére, valamint a MEBIR-vezető munkájának támogatására.

Környezeti megbízott (KIR MB), az MSZ EN ISO 14001:2005 alapján

A képzés időpontja: 2015. október 13–15.
A képzés célja: a környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) kialakításában, működtetésében és fejlesztésében résztvevők felkészítése a rész- és dokumentálási feladatok elvégzésére, a KIR-vezető munkájának támogatására, illetve a kis- és közepes vállalkozások KIR-rendszerének működtetésére.

Egészségügyi minőségirányítási rendszer megbízottja (EüMR MB), az MSZ EN 15224:2013 alapján

A képzés időpontja: 2015. október 13–15.
A képzés célja: felkészítés az egészségügyi szolgáltatások irányítási rendszereinek kiépítéséhez, működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges feladatok ellátására az MSZ EN 15224:2013 alapján.

Energiairányítási rendszermenedzser (EIR RM), az MSZ EN ISO 50001:2012 alapján
A képzés időpontja: 2015. október 19–22.
A képzés célja: a résztvevők széles körű felkészítése az energiairányítási rendszerek kiépítésére, továbbfejlesztésére, hatékony működtetésére és irányítására, ezen belül olyan energiapolitikai célok kidolgozására, bevezetésére, amelyek figyelembe veszik a jogszabályi követelményeket – 64/2009. (III. 31.) Korm. rendelet –  és a jelentős energetikai szempontokat.

KIR belső auditorok és -megbízottak felkészítése az ISO 14001:2015 szerinti változásokra, az EN ISO 14001:2015 alapján
A képzés időpontja: 2015. október 22.
A képzés célja: a környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) kialakítását, működtetését, belső auditját és fejlesztését végző, már kellő ismeretekkel és gyakorlattal rendelkező résztvevők felkészítése, hogy feladataikat az ISO 14001:2015 szerinti változásoknak megfelelően el tudják végezni.

Részletek és jelentkezési lap

Még várjuk jelentkezésüket szeptemberi szakmai fórumainkra!

Élelmiszer-biztonság című szakmai fórum

A fórum időpontja: 2015. szeptember 17.
A fórum több téma köré csoportosítva mutatja be az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer (ÉBIR) ISO 22000-es szabványcsaládjának az elmúlt fél évben magyar nyelven megjelent, új kiadású, honosított nemzetközi szabványait és a jövőbeni várható változásokat.

A hatékony energetikai audit című szakmai fórum

A fórum időpontja: 2015. szeptember 29.
Az MSZT 2015. szeptember 1-jén magyar nyelven is megjelenteti az energetikai auditokra vonatkozó szabványsorozat újabb három részét, amelyekkel segíteni kívánja az Európai Parlament és a Tanács energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelvének és az azt bevezető magyar jogi szabályozásnak való megfelelést. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (2015. 05. 22.) előírja a nagyvállalatok energiaauditálási kötelezettségét. A szakterület iránt érdeklődő, illetve az energiaaudit által érintett szakemberek és szervezetek képviselői számára, a jogszabályok és szabványok kapcsolata és értelmezése céljából, az MSZT 2015. szeptember 29-én szakmai fórumot rendez. Az energiaauditálásnak eleget lehet tenni a 4 évenként elvégeztetett energiaaudittal, amelynek részleteit az MSZ EN 16247 szabványsorozat írja le, illetve az EN ISO 50001 szerinti energiairányítási rendszer tanúsíttatásával.