Októberi képzéseink

 

 • Energiairányítási belső auditor (EIR BA)
  Időpont: 2017. október 2–4.
  A képzés célja: az energiairányítási rendszerek ellenőrzése és fejlesztése érdekében végzett belső auditokban  részt vevők széles körű felkészítése a folyamatok, szervezeti egységek működésének ellenőrzésére, a dokumentumok elkészítésére, az irányítási rendszerért felelős vezető munkájának hatékony támogatására.
  Ajánljuk: az MSZ EN ISO 50001 szerinti minőségirányítási rendszert kiépítő, működtető vagy fejleszteni kívánó szervezetek irányítási rendszerének fejlesztésébe, ellenőrzésébe és belső auditálásába bevont, illetve azért felelős személyek számára.
 • Minőségügyi kockázatkezelő
  Időpont: 2017. október 11.
  A képzés célja: az MSZ EN ISO 9001:2015 kockázatok felmérésére és kezelésére vonatkozó követelményeinek értelmezése és e követelmények teljesítésére alkalmas módszerekre való felkészítés esettanulmányok bemutatásával és gyakorlatokkal.
  Ajánljuk: a minőségirányítási rendszerüket az MSZ EN ISO 9001:2015 szerint átalakító szervezetek kockázatokkal is foglalkozó és/vagy minőségügyi vezetői, megbízottai és munkatársai számára.
 • Környezeti megbízott (KIR MB)
  Időpont: 2017. október 9. és 12–13.
  Az 1. nap közös a Környezeti belső auditori képzéssel!
  A képzés célja: a környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) kialakításában, működtetésében és fejlesztésében részt vevők felkészítése a rész- és dokumentálási feladatok elvégzésére, a KIR-vezető munkájának támogatására, illetve a kis- és közepes vállalkozások KIR-rendszerének működtetésére.
  Ajánljuk: olyan vállalatok, intézmények és szervezetek középvezetői, leendő környezeti megbízottai, környezetközpontú irányítással foglalkozó szakemberei számára, akik környezetközpontú irányítási rendszert szándékoznak kiépíteni, vagy a meglévő rendszert kívánják továbbfejleszteni, tökéletesíteni.
 • Környezeti belső auditor (KIR BA)
  Időpont: 2017. október 9–11.
  Az 1. nap közös a Környezeti megbízotti képzéssel!
  A képzés célja: a környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR) ellenőrzése és fejlesztése érdekében végzett belső auditokban részt vevők felkészítése a folyamatok, szervezeti egységek hatékony ellenőrzésére, a dokumentumok elkészítésére, a belső auditért felelős vezető munkájának támogatására.
  Ajánljuk:  olyan vállalatok, intézmények, szervezetek szakemberei számára, akik környezetközpontú irányítási rendszert működtetnek vagy kívánnak kiépíteni, illetve KIR-területen dolgozó szakembereknek, környezeti megbízottak­nak, rendszerépítőknek, a rendszer dokumentációját kezelő és naprakészen tartó személyeknek.
 • Energiairányítási  rendszermenedzser (EIR RM)
  Időpont: 2017. október 16–19.
  A képzés célja: a résztvevők széles körű felkészítése az energiairányítási rendszerek kiépítésére, továbbfejlesztésére, hatékony működtetésére és irányítására, ezen belül olyan energiapolitikai célok kidolgozására, bevezetésére, amelyek figyelembe veszik a jogszabályi követelményeket – 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról és 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról – és a jelentős energetikai szempontokat.
  Ajánljuk: létesítményvezetők, ügyvezetők, pénzügyi igazgatók; környezetvédelmi vezetők és menedzserek; energiagazdálkodási mérnökök; energetikai tanácsadók; energiapolitikai fejlesztők és menedzserek; építészek és műszaki vezetők, ellenőrök, valamint energiafelügyeleti szervezetek részére.
 • Gépek biztonsága – Az EU-piacra jutás feltételei, CE-jelölés
  Időpont: 2017. október 10.
  A képzés célja: felkészítés a gépekre vonatkozó Európai Uniós műszaki szabályozás és a CE jel alkalmazási feltételeinek megismertetésén keresztül a gépek jogszabályoknak meg­felelő, sikeres piacra juttatására és üzembe helyezésére.
  Ajánljuk: a gépeket tervező, előállító, telepítő, felhasználó és forgalmazó szervezetek szakembereinek.
 • HACCP-rendszergazda (HACCP RG)
  Időpont: 2017. október 11–12.
  A képzés célja: a résztvevők átfogó felkészítése az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszeren belül más szabványt (MSZ ISO/TS 22002-1:2011 Élelmiszer-biztonsági előfeltételi programok. 1. rész: Élelmiszergyártás) vagy bármely vevői követelményrendszert (pl. FSSC, IFS, BRC, TESCO) is kielégítő HACCP-veszélyelemzés alkalmazására, a kritikus szabályozási pontok meghatározására és a kapcsolódó feladatok végrehajtására az irányítási rendszer kiépítése, működtetése, fejlesztése és a rendszer irányítása során.
  Ajánljuk: az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszert működtető vagy kiépíteni szándékozó vállalatok, intézmények, szervezetek irányítási rendszerének fejlesztésébe, ellenőrzésébe és irányításába bevont, különösen az azért felelős személyek számára, illetve azoknak, akiket az élelmiszer-biztonság kérdése érint.
 • Információbiztonsági belső auditor (IBIR BA)
  Időpont: 2017. október 16–18.  
  A képzés célja: az információbiztonsági irányítási rendszerek ellenőrzése és fejlesztése érdekében végzett belső auditokban részt vevők felkészítése a folyamatok, szervezeti egységek működésének ellenőrzésére, a dokumentumok elkészítésére, a vezető munkájának hatékony támogatására.
  Ajánljuk: vállalatok, szervezetek és intézmények információbiztonsági irányítási rendszerének fejlesztésében, ellenőrzésében és belső auditálásában részt vevők számára.
  Az ISO 14001:2015 szerinti változások az ISO 14004 alapján
 • Összevont környezetközpontú felkészítő és szinten tartó képzés rendszermenedzserek, auditorok, belső auditorok és megbízottak számára
  Időpont: 2017. október 24.
  A képzés célja: a környezetközpontú irányítási rendszerek kiépítésében, működtetésében, fejlesztésében, ellenőrzésében és auditálásban részt vevők felkészítése az MSZ EN ISO 14001:2015 szerinti új követelmények alkalmazására, az MSZ EN ISO 14004:2016 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Általános irányelvek a bevezetéshez című szabvány szerinti módszeres fejlesztésére csoportmunkával.
  Ajánljuk: KIR-megbízottak, rendszermenedzserek, belső auditorok és auditorok számára.
  A KIR rendszermenedzseri vagy auditori MSZT-tanúsítványok érvényességi idejét az MSZT a részvétel alapján meghosszabbítja.
 • Minőségügy munkavédelmi szakemberek számára
  Időpont: 2017. október 25.
  A képzés célja: a munkavédelem területén dolgozók felkészítése, illetve továbbképzése a munkavédelmi szakterületet érintő minőségügyi feladatok megoldására.
  Ajánljuk: elsősorban munkavédelmi munkakörben dolgozók, munkavédelmi szolgáltatást végzők, munkavédelmi képviselők számára.
 • Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek belső auditora (ÉBIR BA)
  Időpont: 2017. október 25–27.  
  A képzés célja: az MSZ EN ISO 22000:2005 szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek ellenőrzése és fejlesztése érdekében végzett belső auditokban részt vevők felkészítése a folyamatok, szervezeti egységek működésének ellenőrzésére, a dokumentumok elkészítésére, a vezető munkájának hatékony támogatására.
  Ajánljuk: élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek ellenőrzésében, belső auditjában és működtetésében közreműködő szakembereknek.

Az MSZT képzéseinek résztvevői kedvezménnyel vásárolhatják meg a témához kapcsolódó szabványokat.

Az MSZT képzéseiről érdeklődni a 06 1 4566 925 telefonszámon, jelentkezni a honlapunkon (www.mszt.hu) elérhető, értelemszerűen kitöltött és cégszerűen aláírt Jelentkezési lap  oktatas@mszt.hu címre történő megküldésével lehet.