Lezajlott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara minőségirányítási rendszerének második felügyeleti auditja

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tagságra és ügyintéző szervezetre osztható nonprofit köztestület. Munkájával az érdekeltek megelégedettségének elérésére törekszik. A hatékony működés érdekében a társaság az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványon alapuló, külső, független, nemzetközileg elismert szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszert működtet.

Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti tanúsított minőségirányítási rendszer az ügyintéző szervezetre vonatkozik, amely a kamara főigazgatójának irányítása alatt áll. A szervezet működési rendjét a 2012. évi CXXVI. törvény, az alapszabály és a belső szabályozó dokumentumok széles köre határozza meg.

Az esedékes felügyeleti auditot megelőzően jelentős változások zajlottak le a szervezetben, amelyek a törvényi előírások mellett alapvetően az országos elnök és az országos elnökség iránymutatásainak, elvárásainak beépítését, valamint a kormány és a NAK között a múlt évben létrejött stratégiai megállapodásból eredő feladatok megvalósítását jelentették. A sokrétű kamarai működés és az átvett állami feladatok szakszerű ellátását folytató szervezet kialakítása (így a NAK megyei igazgatóságai, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tanácsadói mellé az országos falugazdász- hálózat átvétele) a központi szervezeten belül az irányítási rendszer alkalmazási területének kiterjesztését is eredményezte.

A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága 3 felkészült auditorral 2014. szeptember 15-én végezte el a minőségirányítási rendszer felügyeleti auditját. Az auditcsoport munkáját, észrevételeit a NAK hasznosnak ítélte és elfogadta.

A minőségirányítási rendszer módosult alkalmazási területe a következő:

a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ügyintéző szervezete, ezen belül:

 • országos lefedettségű falugazdász-hálózat működtetése;
 • a jogszabályokban előírt és közfeladatként átvett szakképzéssel összefüggő feladatok ellátása;
 • tagnyilvántartási feladatok ellátása jogszabály szerint;
 • ügyfélszolgálat működtetése;
 • jogsegélyszolgálat működtetése;
 • kamarai kártyarendszer működtetése;
 • kamarai rendezvények szervezése, általános gazdasági és szakmai tájékoztatók (NAKlap) kiadása;
 • programok szervezése;
 • külkapcsolatok ápolása, szervezése;
 • a NAK információbiztonsági és adatvédelmi rendszerének működtetése;
 • költségvetési támogatások elszámolása;
 • származási bizonyítványok kiállítása;
 • jogszabályok véleményezése.

Az MSZT ezúton is gratulál a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának az eddigi teljesítményéhez és további sikereket kíván az elkövetkezendő időszakra.

Források:

 1. A NAK kézikönyve
 2. 2014. évi auditjelentés a felügyeleti auditról