Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabályjegyzék a zajjal és rezgéssel kapcsolatban

2018. október 4.

A zajjal, rezgéssel járó folyamatok számos területen károsíthatják a hatásviselőket, amelyek a szervezetek eltérő zajérzékenysége miatt különbözőképpen reagálhatnak az őket érő expozíciókra. A hatások felmérését és bizonyítását ez a tény megnehezíti, azonban egészségkárosító szerepüket a témakörben végzett kutatások igazolták.

Az alábbi táblázatban található jogszabályok alkalmazása elősegíti a zaj és rezgés elleni védelmet, ezáltal az emberi egészség védelmét, valamint a környezetbe kerülő káros hatások csökkentését is.

Jogszabály száma

Jogszabály címe

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet

A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet

A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet

A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet

A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

91/2004. (VI. 2.) GKM rendelet

A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról

43/2002. (VIII. 12.) HM-KvVM együttes rendelet

Az állami repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki követelményeiről

29/2001. (XII. 23.) KöM –GM együttes rendelet

Egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről

142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet

A háztartási gépek zajkibocsátási értékeinek feltüntetési kötelezettségéről

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendet

Egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról

176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet

A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól

18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM együttes rendelet

A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról


Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot Kéki Zsuzsannával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével, vagy Szamosiné Dávid Izabellával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928 cert@mszt.hu


2018. október