Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály az energiahatékonysággal kapcsolatban

Az energiahatékonyság növelésének javítása már régóta célkitűzés mind a technikai innovációk, mind pedig az energiapolitika területén. A gyakorlati tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy a hatékony energiafelhasználású gépek népszerűek, egyre jobban hozzáférhetők mindenki számára. A javuló tendencia miatt jogosan gondolhatnánk, hogy az összesített energiafogyasztás az elvárt mértékben csökken, sajnos azonban ez nem így van. Ezt a jelenséget visszapattanó hatásnak nevezik szakmai körökben, azonban ha tudatosan odafigyelve alkalmazzuk használati tárgyainkat, akár már középtávon is érezhetjük a bekövetkezett pozitív változásokat.

Jogszabály száma

Jogszabály címe

8/2016. (X.13.) MEKH rendelet

A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól

280/2016. (IX.21.) Kormányrendelet

A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről

7/2016. (X.13.) MEKH rendelet

A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól

2015. évi LVII. törvény

Az energiahatékonyságról

122/2015. (V.26.) Kormányrendelet

Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról

25/2015. (V.26.) NFM rendelet

Az energiahatékonyság növelését elősegítő tájékoztatásról

7/2015. (X.16.) MEKH rendelet

Az energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek által fizetendő regisztrációs és nyilvántartási díj összegére, megfizetésének módjára és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

1/2014. (III.4.) MEKH rendelet

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről,
valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

77/2011. (X.14.) OGY határozat

A Nemzeti Energiastratégiáról

2008. évi XL. törvény

A földgázellátásról

264/2008. (XI.6.) Kormányrendelet

A hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról

176/2008. (VI.30.) Kormányrendelet

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

389/2007. (XII.23.) Kormányrendelet

A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

2007. évi LXXXVI. törvény

A villamos energiáról

273/2007. (X.19.) Kormányrendelet

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

382/2007. (XII.23.) Kormányrendelet

A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról


Környezetközpontú és energiairányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével Szalai Líviával vagy a főosztályvezető-helyettesével Kéki Zsuzsannával az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928 cert@mszt.hu