Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a föld és talaj védelmével kapcsolatban

A talaj Magyarország legfontosabb feltételesen megújuló, megújítható természeti erőforrása. Megújulása azonban nem megy végbe automatikusan, megtartásához és megőrzéséhez állandó tudatos tevékenység szükséges.

A talajvédelem célja a termőföld termékenységének és minőségének megóvása, fizikai, kémiai és biológiai romlásának megelőzése, illetőleg elhárítása. A talaj védelme az állam és a földhasználó, valamint a beruházó és az üzemeltető közös feladata. A talajvédelmet közvetlenül a földhasználó valósítja meg. A Földtörvény megkülönbözteti a termőföld mennyiségi (földvédelem) és minőségi (talajvédelem) védelmét.

Hazánkban a talaj, illetve a föld védelmét elsősorban a 2007. évi CXXIX. törvény szabályozza.
A jogszabályi követelmények teljesítése segíti a föld és talaj védelmét lehetővé téve mérsékelni a rá vonatkozó negatív hatásokat.

Jogszabály száma

Jogszabály címe

2015. évi LXXXIX.
törvény

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A" és „B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

Egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokról szóló kormányrendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok integrációjával összefüggő módosításáról

3/2014. (VIII. 1.) FM utasítás

A Földművelésügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2013. évi CXXII.
törvény

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

2013. évi CCXII.
törvény

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

2010. évi LXXXVII.
törvény

A Nemzeti Földalapról

1/2010. (I. 14.) FVM rendelet

Az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről

181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet

A talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről

90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet

Az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet

A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet

A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól

2007. évi CXXIX.
törvény

A termőföld védelméről

18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet

A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról

14/2005. (VI.28.) KvVM rendelet

A kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról

18/2004. (II. 24.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet

A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről

1997. évi CLV.
törvény

A fogyasztóvédelemről

1997. évi XLVII.
törvény

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

1995. évi LIII.
törvény

A környezet védelmének általános szabályairól

1991. évi XI.
törvény

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről


Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot Szalai Líviával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy Kéki Zsuzsannával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével  az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928  cert@mszt.hu

2015. november