Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a felszín alatti vizekkel és a földtani közeggel kapcsolatban

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 13.§ (1) bekezdése is rögzíti, minden környezeti elemet önmagában, a többi környezeti elemmel alkotott egységben és az egymással való kölcsönhatás figyelembe vételével kell védeni.

A talaj öntisztuló, átmeneti tározó (pufferoló) képességével jelentősen hozzájárul a környezetet érő terhelés csökkentéséhez, így a felszín alatti vizek védelméhez.
A földtani közeget érintő igénybevételek esetén fontos kiemelni, hogy az emberi tevékenység okozta hatások egyrészt meghatározzák a földtani közeg (mint környezeti elem) állapotát, másrészt visszahatnak a terület- és vízhasználati lehetőségekre is.

2015. évi LXXXIX. törvény

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A" és „B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

2013. évi CXXII. törvény

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

2010. évi LXXXVII. törvény

A Nemzeti Földalapról

1/2010. (I. 14.) FVM rendelet

Az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről

181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet

A talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet

A földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet

A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól

2007. évi CXXIX. törvény

A termőföld védelméről

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről

18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet

A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról

14/2005. (VI.28.) KvVM rendelet

A kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról

18/2004. (II. 24.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet

A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről

30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet

A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról

219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet

A felszín alatti vizek védelméről

1997. évi CLV. törvény

A fogyasztóvédelemről

1997. évi XLVII. törvény

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

1979. évi XIX. törvényerejű rendelet

A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás kihirdetéséről


Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot
Kéki Zsuzsannával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:

Tel: 06/1/4566-928  cert@mszt.hu