Nagyvállalati Beruházási Támogatási program
Irányítási rendszerek

 A Nagyvállalati Beruházási Támogatási program célja, hogy az uniós forrásból támogatásban nem részesülő nagyvállalatok a hazai feldolgozóipar növekedéséhez és modernizációjához hozzájáruló beruházásaihoz vissza nem térítendő támogatást biztosítson, ezzel is támogatva a Kormány újraiparosítási törekvéseit.
A támogatásra 2017. évben rendelkezésre álló keretösszeg 15 milliárd forint. A legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft, azzal, hogy a beruházáshoz nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje az 50 millió forintot. Az elszámolható költségeken belül az új termelőeszközök beszerzési költségeinek aránya el kell, hogy érje az 50%-ot. Amennyiben az induló beruházás a termelőeszközök beszerzéséhez kapcsolódóan energiahatékonysági, megújuló energia felhasználást célzó költségelemeket is tartalmaz, úgy ezek aránya az elszámolható költségeken belül nem haladhatja meg a 20%-ot.

A támogatott beruházás elszámolható költsége:

 1. Technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200 000 Ft értékű eszközök vételára.
 2. Az új termelőeszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége.
 3. Az új termelőeszköz működtetéséhez szükséges ingatlanépítés, -bővítés, -átalakítás, -korszerűsítés költségei.
 4. Új termelőeszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó hardver beszerzése egyenként minimum nettó 30 000 Ft értékben.
 5. Új termelőeszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó szoftverek beszerzése.
 6. Az új termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára.
 7. A termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása költsége.
 8. Elszámolható költségként kizárólag a támogatási kérelem befogadására vonatkozó értesítést követően felmerült költségek számolhatóak el, figyelemmel a támogatási szerződésben rögzített beruházás megkezdésének időpontjára és az egyedileg meghatározott költségkategóriákra.
 9. A beruházás elszámolható költsége a támogatást igénylő támogatási kérelemben feltüntetett döntése szerint kizárólag a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége.
 10. A beruházás esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 47-51. §-ában meghatározott költségek számolhatók el a k) pontban meghatározott kivételekkel.
 11. Az épületek és az egyéb eszközök lízingbe vételével kapcsolatos költségek abban az esetben számolhatóak el, ha a lízingügylet zártvégű pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a lízingszerződés tartalmazza az eszköznek a lízingidőtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettségét, amely határidő azonban nem lehet későbbi, mint a beruházás befejezésének dátuma.
 12. Az immateriális javak (kikötött feltételekkel).
 13. A támogatható tárgyi eszközöknek (kikötött feltételekkel).
 14. Ha a támogatást igénylő a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a beruházás áfával növelt, bruttó összköltsége. A projekt költségvetését bruttó módon kell megtervezni.
 15. Ha a támogatást igénylő áfaadóalany, vagy még nem áfaadóalany, de a beruházással, illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására egészben vagy részben jogosult, a támogatás alapja a beruházás áfa nélkül számított nettó összköltsége.
 16. A beruházás bármely elemének nem piaci áron történő szerepeltetése a támogatás felülvizsgálatát, vagy arányos visszavonását eredményezi.

A pályázat keretein belül lehetősége van arra, hogy irányítási rendszerének tanúsítására kérjen támogatást.

A támogatási igény formája kérelem. A támogatás igénylése az NGM Vállalati Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság (Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.) részére megküldött, cégszerűen aláírt támogatási kérelem postai úton történő benyújtásával történik. A támogatási kérelem formanyomtatvány az NGM honlapjáról tölthető le. A támogatási szerződés megkötésére 2017. december 31-ig van lehetőség, mely alapján a kifizetés 2018. június 30-ig meg kell, hogy történjen. A 2017. évi keret vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtására 2017. október 31-ig van lehetőség.

Amennyiben még nem rendelkezik irányítási rendszerszabványokkal kapcsolatos tanúsítvánnyal, vagy felkeltettük az érdeklődését, az alábbi elérhetőségeinken felveheti a kapcsolatot munkatársainkkal. Az ajánlat elkészítéséhez kérjük, töltse le honlapunk (www.mszt.huTanúsítás oldaláról az ajánlatkérő lapunkat, és kitöltve juttassa el hozzánk.

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot Kéki Zsuzsannával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy Szamosiné Dávid Izabellával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928 cert@mszt.hu