Műkő falazóelemek szabványa

A CEN 2015. augusztusban tette közzé az EN 771-5:2011+A1:2015-öt. A dokumentumot a CEN/TC 125 „Falazatok” műszaki bizottság dolgozta ki az Európai Bizottság és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás által a CEN-nek adott megbízás alapján.

A Magyar Szabványügyi Testület 2018. február 1-jén közzétette az MSZ EN 771-5:2011+A1:2016 Falazóelemek követelményei. 5. rész: Műkő falazóelemek szabvány magyar nyelvű változatát.

A szabvány és az építési termékek EU-rendeletének (CPR ‒ 305/2011/EU) az építményekre vonatkozó alapvető követelményeit támasztja alá és az EN 771-5:2011 helyébe lépett.

A szabványt 2016. április 8-án hirdették meg harmonizált szabványként az Európai Unió hivatalos lapjában, az OJEU-ban és 2017. április 8-tól a szabvány alkalmazása előírás. („A CPR egyik sajátossága, hogy előírja, hogy a harmonizált szabványok alkalmazása kötelező a gyártókra nézve, amikor forgalomba hozzák építési termékeiket, illetve a tagállami hatóságokra nézve is, amikor megállapítják az ezek használatára vonatkozó követelményeket. Ez annyit jelent, hogy minden érdekelt fél támaszkodhat az alkalmazandó egységes szabályokra, és e célból nem kell más [nemzeti] eszközökhöz nyúlnia” .)

A szabvány meghatározza azoknak a műkő falazóelemeknek a jellemzőit és teljesítménykövetelményeit, amelyeket rendeltetésszerűen főleg a látszó homlokzat burkolóelemeként, teherhordó vagy nem teherhordó falazatban, valamint magas- és mélyépítésben használnak fel. Megadja a követelményeket pl. a szilárdságot, a testsűrűséget, a méretpontosságot, felületi megjelenést és rendelkezik a teljesítmény állandóságának értékeléséről és ellenőrzéséről (AVCP). Tartalmazza az EN-szabvány szerinti termékek megjelölési követelményeit.

A CPR-rel való kapcsolatot a tájékoztató ZA melléklet írja le, amely ennek a dokumentumnak szerves része.

Mely műkőből készült termékekre vonatkozik a szabvány?

Ezek a falazóelemek felhasználhatók mindenfajta látszó és vakolt falazatban, beleértve az egy- és kétrétegű falakat, válaszfalakat, támfalakat és a kémények külső falazatát. Hozzájárulnak a tűzvédelemhez, a hő- és hangszigeteléshez, valamint a hangelnyeléshez.
E szabvány érvényes mind a sajtolással, mind a préseléssel előállított, természetes kövekre hasonlító, sima vagy strukturált felületű pl. mintázott, mosott, hasított, repesztett vagy szerszámmal megmunkált azonos vagy különböző felületi megjelenésű műkő falazóelemekre. Érvényes továbbá a homogén falazóelemekre, valamint azokra, amelyek homlokzatának és a hátoldalának betonkeveréke különbözik.

Mely termékekre nem vonatkozik a szabvány?

Nem érvényes az emeletmagas panelekre, füstjáratok bélésére, vagy a díszítőelemeket ragasztóval rögzített felületű elemekre. Nem érvényes azokra a termékekre, amelyeket nedvességzáró rétegként terveznek gyártani, és nem ír elő méreteket sem a műkő falazóelemekre, sem az idomelemek hajlásszögére. A szabvány nem vonatkozik az oldalaira felhordott hőszigetelő réteget tartalmazó elemekre, amelyek tűzhatásnak lehetnek kitéve.

Kapcsolat az EUROCODE-dal

A szabvány kidolgozásakor figyelembe vették az EUROCODE 6 szabványban a vasalt és vasalatlan falazatokra vonatkozó általános előírásokat.

A szabvány megvásárolható az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházban.

További információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
szabvtit@mszt.hu

Szendy Csabáné
2018. február


A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak
az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról ‒ Brüsszel, 2016.7.7., COM(2016) 445 final.