ARANYOKLEVÉL az MTA EK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet részére

A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetet (MTA MFA) 1998-ban hozták létre a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai Kutatóintézet (MFKI) és a KFKI Anyagtudományi Kutatóintézet (ATKI) összevonásával.
2015. január 1-től a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont részeként működik tovább azonos közfeladattal.

Az intézet feladatai:

Komplex funkcionális anyagok és nanométeres méretű szerkezetek interdiszciplináris kutatása, fizikai, kémiai és biológiai elvek feltárása és alkalmazása integrált mikro- és nanorendszerekben, valamint vizsgálati módszerek fejlesztésében.

Az intézet öt fő kutatási területének irányítását a laboratóriumvezetők, illetve a Lendület Kutatócsoportok vezetői látják el az alábbi laboratóriumokban:

  • Fotonika Laboratórium – Nanobioszenzorika Lendület Csoporttal
  • Komplex Rendszerek Laboratórium
  • Mikrotechnológiai Laboratórium
  • Nanoszerkezetek Laboratórium – az Újszerű 2D anyagok, illetve a Topológia Nanoszerkezetekben Lendület Csoportokkal
  • Vékonyrétegfizika Laboratórium

A szervezet magas színvonalú tevékenységének fenntartására és folyamatos fejlesztése érdekében 2003-ban bevezette és a Magyar Szabványügyi Testülettel tanúsíttatta az MSZ EN ISO 9001 követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszerét.
Az immáron hatodik tanúsítási ciklusába lépett Intézetben, 2018 májusában sikeresen lezajlott az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványra történő áttérés és a modellszabvány követelményeinek megfelelő működést bizonyító, megújító tanúsítási eljárás.
Az auditcsoport az auditjelentésben erősségként emelte ki a vezetőség elkötelezettségét, a szakmai felkészültséget, az infrastruktúra és a folyamatok működési környezetének fejlettségét, a vezetőségi átvizsgálás alaposságát és a kockázatok felmérését.
Az auditcsoport munkáját, észrevételeit az Intézet hasznosnak ítélte és elfogadta. Az auditorok javaslata alapján az MSZT 2018 júniusában pozitív döntést hozott a nemzeti MSZT-, és a nemzetközi IQNet-tanúsítványok kiadására vonatkozólag.
Mindezek mellett az MSZT ügyvezető igazgatója Aranyoklevél kiadásával ismerte el az Intézet minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos elkötelezettségét. A kitüntetést azok a szervezetek kaphatják, amelyek irányítási rendszerüket kiválóan és eredményesen működtetik, fejlesztik és a tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül fenntartják a Magyar Szabványügyi Testületnél.

Az MSZT ezúton is gratulál az MTA EK MFA vezetésének és munkavállalóinak a sikeres audithoz, valamint az Aranyoklevélhez és további eredményes munkát kíván a minőségirányítási rendszer működtetéséhez és fejlesztéséhez.


Az Aranyoklevél

Források:

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot Kéki Zsuzsannával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy Szamosiné Dávid Izabellával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928 cert@mszt.hu

2018. július