Tájékoztató az MSZT/NB 1 Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság üléséről

Az MSZT/NB1 Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság (NEB) 2014. évi nyitó ülését a MAVIR ZRt. székházában (Bp. III., Anikó u. 4.) tartotta meg február 6-án 14.00-18.00 óra között.

Az MSZT/NB1 Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság a szakmai terület hazai szabványosítási irányvonalát meghatározó, a szakmai terület általános szabványosítási irányelveit megfogalmazó nemzeti szakmai bizottság. Tagjai a szakterülethez kapcsolódó nemzeti szabványosító műszaki bizottságok és programbizottságok elnökei, továbbá a szakterület kiemelten fontos intézményeinek, gazdálkodó szervezeteinek, egyesületeinek és érdekképviseleteinek állandó képviselői. A bizottság 2014. évi nyitó ülésének napirendje a következő volt:

 1. Megnyitó.
 2. A napirend egyeztetése és elfogadása.
 3. Beszámoló az IEC 77. (2013 októberében, Újdelhiben tartott) közgyűléséről.
 4. Tájékoztató az MSZT 2013. évi helyzetéről és 2014. évi feladatairól.
 5. Beszámoló a nemzeti elektrotechnikai szabványosításról.
 6. Tájékoztató az „okos fogyasztásmérés” és az „okos hálózatok” szabványosítási munkáiról.
 7. Egyebek. Szabó Zoltán nyugalomba vonult NEB-titkár köszöntése.
 8. Zárszó.

Az ülés eseményei:

 1. Az ülést Zerényi József elnök úr felkérésére Alföldi Gábor úr, a MAVIR ZRt. mb. rendszerirányítási igazgatója nyitotta meg. Üdvözölte a megjelenteket és hangsúlyozta a szabványosítás fontosságát.
 2. Az előzetesen megküldött napirendtervezetet a bizottság elfogadta. Bemutatkozott és vázlatosan ismertette szakmai életútját Kosák Gábor, mint a Szabó Zoltán nyugalomba vonult NEB-titkár helyébe lépő új NEB-titkár.
 3. Zerényi József elnök úr részletes tájékoztatást adott az IEC 77. (2013 októberében, Újdelhiben tartott) közgyűléséről és ennek részeként a nyílt ülésen elhangzott előadásokról, amelyek a villamosenergia-minőség feladatai témakörben hangzottak el. Emellett tájékoztatást adott a WAMS-ról (Wide-Area Monitoring System), a szinkronizált fazormérésről az ENTSO-E (Európai Villamosenergia-átviteli Rendszerirányítók Szervezete) kontinentális európai régiójában. Ismertetett egy szinkronizált fazormérést a magyar villamosenergia-rendszerben. Beszélt a PV + szél + egyéb „beágyazott” termelésről az ENTSO-E CE területén.
 4. Kosák Gábor titkár (statisztikai adatokat is bemutatva) beszámolt az MSZT 2013. évi helyzetéről és eredményeiről. Sajnálattal emelte ki az MSZT már több éve tartó – a gazdasági szereplők és a kormányzat pénzügyi szerepvállalásának  hiánya miatti – nagyon nehéz anyagi helyzetét és az angol nyelvű MSZ EN-ek problémáját, a magyar nyelvű MSZ EN szabványok folyamatosan csökkenő arányát. Említést tett a rovásírás számítógépes jelkészletének megadása körüli, az általános, többoktet-kódolású karakterkészletre vonatkozó ISO/IEC-szabvány korszerűsítése kapcsán kialakult szakmai vitákról. Beszámolt az MSZT-n belüli generációváltásról. Az évtizedek óta a szabványosítást szolgáló kollégák 65-70. életévüket elérve nyugalomba vonultak és vonulnak, helyüket átveszi az új generáció. Segítséget kért a jelenlevőktől az új generáció, a jövő szabványosítói felkutatására.
 5. Kosák Gábor titkár beszámolt az elektrotechnikai szabványosítás általános helyzetéről és 2013. évi eredményeiről. Megköszönte az MSZ EN-ek magyar nyelvű változatainak kidolgozását és kiadását lehetővé tevő finanszírozásokat. Ismertetett néhány, 2013-ban magyar nyelven bevezetett, különösen fontos EN-szabványt, illetve újonnan elkészült tiszta magyar szabványt. Sajnálattal említette az ELMÜ ÉMÁSZ kilépését az MSZT tagjai sorából. Tájékoztatást adott arról, hogy néhány IEC műszaki bizottságban, ahova nem sikerült a bizottság munkájában aktívan részt vevő szakértőt delegálni, a magyar P-tagságot (résztvevő tagság) O-tagságra (megfigyelő tagság) kellett változtatni.
 6. A beszámolót követő szünet után Kmethy Győző úr tartott részletes előadást az „okos fogyasztásmérés” és az „okos hálózatok” szabványosítási munkáiról.
  • Előadásának főbb fejezetei:
   • Okos hálózatok és okos fogyasztásmérés
    Az okos hálózat a számítástechnikát és a távközlést integráló hálózat, amely lehetővé teszi a rugalmasabb és hatékonyabb működtetést. Az okos mérés a sokfunkciós, adatcserére képes mérő- és vezérlőeszközök bevonásával végzett mérés, amely az okos hálózat alapinformációit nyújtja. Minden kontinens erőfeszítéseket tesz az energiafelhasználás és a környezetszennyezés csökkentésére. Európa célkitűzései 2020-ra: az üvegház hatású gázok kibocsátásának 20%-os csökkentése, a villamosenergia-termelésen belül a megújuló forrásból származó energia arányának 20%-ra növelése és az energiahatékonyság 20%-os növelése. Ezek eszközei közé tartoznak az „okos fogyasztásmérés” és az „okos hálózatok”.
   • Európai irányelvek
    2009/72/EK irányelv a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról: 2020-ig a fogyasztók 80%-ánál okos mérőt kell felszerelni, ha kedvező megtérülés mutatkozik;
    2009/73/EK irányelv a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról: az okos mérők bevezetésére ütemtervet kell készíteni;
    2012/27/EU irányelv az energiahatékonyságról: az okos mérők hatékonyságnövelést és megtakarítást eredményezhetnek.
   • EK-mandátum okos hálózatokkal kapcsolatos szabványosításra
    M/490, 2011. március: referenciaarchitektúrára, adatmodellekre és adatcserére vonatkozó szabványok kidolgozása.
   • EK-mandátum okos fogyasztásméréssel kapcsolatos szabványosításra
    M/441, 2009. március: kétirányú adatcserét biztosító rendszerek hardver- és szoftverarchitektúrájára, adatmodellekre és protokollokra vonatkozó szabványok kidolgozása.
   • Az „okos fogyasztásmérés” és az „okos hálózatok” nemzetközi és európai műszaki bizottságai
    IEC/CLC TC13: Villamos fogyasztásmérés és vezérlés,
    IEC/CLC TC 57: Energiarendszerek irányítása és információcseréje,
    CLC/TC 205: Lakások és épületek elektronikus rendszerei,
    CEN/TC 294: Mérőeszközök kommunikációs rendszere és távleolvasása,
    ETSI M2M Machine to machine communications.
   • Fontosabb szabványok, szabványsorozatok, főbb kérdések
    IEC 62052 és IEC 62053 szabványsorozat: villamos fogyasztásmérők követelményei és vizsgálata (Európában az EN 50470 szabványsorozat: váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések követelményei és vizsgálata, a mérőműszerekre vonatkozó európai irányelvhez harmonizált szabványok):
    IEC 62054 szabványsorozat: tarifa- és terhelésvezérlő készülékek követelményei és vizsgálata,
    IEC 62055 szabványsorozat: villamos fogyasztásmérés, fizetős rendszerek,
    IEC 62056 szabványsorozat: DLMS/COSEM adatcsereszabványok, adatmodellek és protokollok, adatcsereprofilok,
    IEC 62057 szabványsorozat: hitelesítő berendezések (kidolgozás alatt),
    IEC 62058 szabványsorozat: mintavételes átvételi eljárások,
    IEC 62059 szabványsorozat: rendelkezésre állás, megbízhatóság.
   • Okos mérési projektek
    A következő országokban zajlanak okos mérés tárgyú projektek: Hollandia, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Anglia, Szaúd-Arábia, India, Korea.
   • Magyarország szerepe
    Az MSZT látja el az IEC/TC 13 Electrical energy measurement and control nemzetközi műszaki bizottság titkársági feladatait, és gyakran ad helyet az IEC/TC 13 és a DLMS Felhasználók Egyesülete üléseinek.
 7. Az „Egyebek” napirendi pont keretében Zerényi József elnök úr megköszönte és méltatta Szabó Zoltán úrnak a múlt évvel lezárult sok évtizedes, a Nemzeti Elektrotechnikai Bizottságban végzett titkári és az MSZT-ben végzett színvonalas nemzetközi szabványosítási munkáját és ennek elismeréseként díszoklevelet adott át számára. (A NEB új titkára: Kosák Gábor, MSZT.)
 8. Zerényi József elnök úr megköszönte az aktív részvételt és bezárta az ülést.

 

Kosák Gábor
NEB-titkár