MSZT Fórum az energiairányítási rendszerről, az energiaauditokról és a kapcsolódó jogszabályokról

A 2016. december 6-án a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) székházában rendezett fórum célja a résztvevők tájékoztatása az energiairányítási rendszerek (EIR) bevezetésének, az energiahatékonysági jogszabályok alkalmazásának eddigi tapasztalatairól, valamint az energetikai auditálással kapcsolatos jogszabályváltozásokról és a kapcsolódó szabványokról. Az MSZT-ben hangzott el először részletes ismertetés az Energiahatékonysági Törvény módosításáról, amely a Magyar Közlöny 2016. december 5-ei számában jelent meg. A jogszabály pontos címe: 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet Az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről dr. Zoboky Péter főosztályvezető-helyettes tartott előadást az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény és az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet legfrissebb jogszabályi módosításairól. A változások az új jogszabály kihirdetését követő 16. napon lépnek hatályba.

Az előadásban elhangzott, hogy a 2012/27/EU irányelv 1,5%-os, éves energiamegtakarítási kötelezettséget ír elő a végfelhasználóknál, amelyet Magyarország az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. tv. 12. §-a alapján alternatív szakpolitikai intézkedésekkel teljesít. A 2017-től életbe lépő új energiahatékonysági szakpolitikák közül a résztvevőket leginkább az energetikai szakreferens alkalmazása érintette, és ezzel kapcsolatban tették fel a következő kérdéseket:

  • Fontos, hogy az energetikai szakreferens külső személy legyen?
  • EIR megléte esetén is kötelező a szakreferens alkalmazása?
  • Auditor is lehet szakreferens?
  • Önkormányzatoknak is kötelező a szakreferens?

A további szakpolitikák: a Nemzeti Energetikusi Hálózat kiépítése; a középületek energiahatékony használatának elősegítése; társasági adókedvezmény energiahatékonysági beruházások után.

Kiemelte az energetikai auditálással kapcsolatos módosítások célját, amelyet így foglalt össze:

  • az energetikai auditok ellenőrzésével, a bírságolással kapcsolatos szabályok egyértelműsítése;
  • az energetikai auditálásra köteles nagyvállalatok körének szűkítése;
  • az energetikai auditori képzettségi követelmény egyértelműsítése;
  • energetikai auditorokat regisztráló szervezet feladatkörének módosítása.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal képviseletében Kapros Zoltán műszaki elemző, közigazgatási tanácsadó többek között ismertette a magyarországi regisztrált energetikai auditorok körében végzett felmérésük tapasztalatait. A felmérés kitért az auditon alkalmazott mérésre, szakértő bevonására, szabványok használatára az auditáláskor stb. Az auditorok javaslatot tettek egy mintaaudit-tartalomjegyzék közreadására, segédlet készítésére, kötelező munkarészek előírására (Itt megjegyezzük, hogy az MSZ EN 16247-2 szabvány ebben nagy segítséget nyújthat, ui. mellékletében ellenőrző listát is tartalmaz).

A program többi előadója az MSZ EN ISO 50001 és az MSZ EN 16247 szabványsorozat kapcsolatáról, alkalmazásukról tartott érdekes előadást. Ugrayné Litauszki Erzsébettől, a Szenzor Kft. vezető tanácsadójától azt tudhattuk meg, milyen szempontokat érdemes figyelembe vennie egy szervezetnek, ha meg akar felelni az energiahatékonysági törvénynek. Dr. Emhő László c. egyetemi docens, energiaauditor (BME MTI) gyakorlati elemeket emelt ki az MSZ EN 16247 szabványsorozatból, különösen az épületek és a szállítás területéről. Kéki Zsuzsanna az MSZT Tanúsítási Titkárságának főosztályvezető-helyettese ismertette az MSZT akkreditált MSZ EN ISO 50001:2012 szerinti tanúsítási tevékenységét.

A fórum zárásaként két MSZ EN ISO 50001:2012 szerint tanúsított szervezet mutatkozott be. Monostoriné Ország Mária QHSE igazgató (Dunastyr Polisztirolgyártó Zrt.) ismertette a náluk kialakított, integráltként működő, EIR-t. Mivel már több éve működik a rendszer, a résztvevők szemléletes ábrán követhették nyomon az eddig elért energiamegtakarítási eredményeket. Karácson László minőségirányítási és biztonságtechnikai vezető (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) beszámolt arról, hogyan láttak hozzá az integrált, többtelephelyes rendszer kialakításához, és miért döntöttek az EIR mellett. Mindkét szakember előadását kiemelt figyelem övezte, a rendszer kialakítása előtt állók hasznos tippeket kaphattak az energia-alapállapot, az energiateljesítmény-mutatók (ETM-ek), az energiatervezés témakörben.

Az MSZT az alábbi magyar nyelvű szabványokkal segíteni kívánja az Európai Parlament és a Tanács energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelvének és a magyar jogi szabályozásnak való megfelelést, valamint a gazdasági szereplők versenyképességét:

MSZ EN 16247-1:2013  Energiaauditok. 1. rész: Általános követelmények;
MSZ EN 16247-2:2014 Energiaauditok. 2. rész: Épületek;
MSZ EN 16247-3:2014  Energiaauditok. 3. rész: Folyamatok;
MSZ EN 16247-4:2014 Energiaauditok. 4. rész: Szállítás;
MSZ EN 16247-5:2015  Energiaauditok. 5. rész: Az energiaauditorok kompetenciája;
MSZ EN ISO 50001:2012 Energiairányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási útmutató (ISO 50001:2011).

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Czimer Gáborné
2016. december