Az MSZT-AKADÉMIA hírei

SZAKMAI FÓRUM – A GDPR teljesítése az MSZ ISO/IEC 27001 szerinti információbiztonság-irányítási rendszerben
Hogyan kezelhetők a szabványok segítségével az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően a személyes adatok?

A Magyar Szabványügyi Testület 2018. február 15-én szakmai fórumon ad tájékoztatást a GDPR rendelkezéseiről, valamint arról, hogy hogyan teljesíthető a GDPR az MSZ ISO/IEC 27001:2014 Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság-irányítási rendszerek. Követelmények szerinti információbiztonság-irányítási rendszerrel.
Tervezett program
Jelentkezési lap
A szakmai fórummal kapcsolatban további tájékoztatást ad:
Nagy Gábor, e-mail-cím: g.nagy@mszt.hu

KÉPZÉSEINK

Az MSZ EN 15224:2017 szerinti változások. Összevont minőségirányítási felkészítő és szinten tartó képzés egészségügyi szolgáltatók számára

Időpont: 2018. január 25. vagy március 1.
A képzés célja: az egészségügyi ellátást nyújtó szervezetek minőségirányítási rendszerének kiépítésében, működtetésében, fejlesztésében, ellenőrzésében és auditálásában részt vevők felkészítése az MSZ EN 15224:2017 Minőségirányítási rendszerek. Az EN ISO 9001:2015 az egészségügyben szabvány alkalmazására.
Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – Az MSZ EN 15224:2017 alkalmazására sikeresen felkészült – oklevél.
Korábban megszerzett belső auditori vagy megbízotti képesítést igazolók számára: az MSZT által kiállított – Az MSZ EN 15224:2017 alkalmazására sikeresen felkészült belső auditor vagy Az MSZ EN 15224:2017 alkalmazására sikeresen felkészült megbízott – oklevél.
Ajánljuk: egészségügyi ellátást nyújtó szervezetek MIR-megbízottai, vezetői, rendszermenedzserei, belső auditorai és auditorok számára.


Energiairányítási belső auditor (EIR BA). Az MSZ EN ISO 19011:2012 és az MSZ EN ISO 50001:2012 alapján

Időpont: 2018. február 26–28.
A képzés célja: az energiairányítási rendszerek ellenőrzése és fejlesztése érdekében végzett belső auditokban  részt vevők széleskörű felkészítése a folyamatok, szervezeti egységek működésének ellenőrzésére, a dokumentumok elkészítésére, az irányítási rendszerért felelős vezető munkájának hatékony támogatására.
Ajánljuk: az MSZ EN ISO 50001 szerinti minőségirányítási rendszert kiépítő, működtető vagy fejleszteni kívánó szervezetek irányítási rendszerének fejlesztésébe, ellenőrzésébe és belső auditálásába bevont, illetve azért felelős személyek számára.
Sikeres vizsga esetén megszerezhető:az MSZT által kiállított – Energiairányítási belső auditor – oklevél, valamint a nemzetközi elismerést adó, angol nyelvű – ISO 50001 Internal AuditorIQNet-oklevél.

Gépek biztonsága – Az EU-piacra jutás feltételei, CE-jelölés

A képzés célja: felkészítés a gépekre vonatkozó Európai Uniós műszaki szabályozás és a CE jel alkalmazási feltételeinek megismertetésén keresztül a gépek jogszabályoknak meg­felelő, sikeres piacra juttatására és üzembe helyezésére.
Ajánljuk: a gépeket tervező, előállító, telepítő, felhasználó és forgalmazó szervezetek szakembereinek.
Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított oklevél.


Gépek biztonsága és a kockázat kezelése

A képzés célja: a résztvevők átfogó felkészítése, ismeretek átadása a munkavéde­lem meghatározó új alapszabványairól. A gépek életciklusa során felmerülő kocká­zatok MSZ EN ISO 12100 és az azt támogató MSZ EN 31010 szerinti értékelésére és csökkentésére irányuló módszerek terjesztése, az említett szabványok egységes értelmezésének és alkalmazásának elősegítése.
Ajánljuk: mindazon szervezetek szakemberei számára, akik alkalmazzák a kockázatfelmérés és a kockázatcsökkentés alapelveit a gép életciklusának lényeges szakaszaiban, továbbá meghatározzák és ellenőrzik a rendeltetésszerű használatra alkalmas biztonságos gépeket, valamint a munkabiztonsággal foglalkozó szakembereknek, munkavédelmi megbízottaknak, munkavédelmi felügyelőknek, géptervezőknek, gépgyártóknak és a gépet üzemeltetőknek.
Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – Gépek biztonsága és a kockázat kezelése – oklevél.


Szabványügyintéző

A képzés célja: olyan általános ismeretek szerzése, amelyek szükségesek a nemzetközi, az európai, a nemzeti és a vállalati szabványok rendszerének áttekintéséhez, a szabványok kikereséséhez, beszerzéséhez és számítógépes nyilvántartásához.
Ajánljuk: mindazoknak, akiknek feladatkörébe tartozik szabványok beszerzése, nyilvántartása, szabványtár kezelése, akik nemzetközi, európai vagy nemzeti szabványok kikeresésével, számítógépes nyilvántartásával vagy vállalati szabványtár kialakításával foglalkoznak. Ajánljuk továbbá azoknak, akik olyan termékek előállításában vagy kereskedelmében érdekeltek, amelyekkel kapcsolatban követelmény a tanúsítás.
Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – Szabványügyintéző – oklevél.
 

Minőségügyi kockázatkezelő – Az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ 13073, az MSZ ISO 31000 és az MSZ EN 31010 alapján

A képzés célja: az MSZ EN ISO 9001:2015 kockázatok felmérésére és kezelésére vonatkozó követelményeinek értelmezése és e követelmények teljesítésére alkalmas módszerekre való felkészítés esettanulmányok bemutatásával és gyakorlatokkal.
Ajánljuk: a minőségirányítási rendszerüket az MSZ EN ISO 9001:2015 szerint átalakító szervezetek kockázatokkal is foglalkozó és/vagy minőségügyi vezetői, megbízottai és munkatársai számára.
Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – Minőségügyi kockázatkezelő – oklevél.

HACCP-rendszergazda

A képzés célja: a résztvevők átfogó felkészítése az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszeren belül más szabványt (MSZ ISO/TS 22002-1:2011 Élelmiszer-biztonsági előfeltételi programok. 1. rész: Élelmiszergyártás) vagy bármely vevői követelményrendszert (pl. FSSC, IFS, BRC, TESCO) is kielégítő HACCP-veszélyelemzés alkalmazására, a kritikus szabályozási pontok meghatározására és a kapcsolódó feladatok végrehajtására az irányítási rendszer kiépítése, működtetése, fejlesztése és a rendszer irányítása során.
Ajánljuk: az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszert működtető vagy kiépíteni szándékozó vállalatok, intézmények, szervezetek irányítási rendszerének fejlesztésébe, ellenőrzésébe és irányításába bevont, különösen az azért felelős személyek számára, illetve azoknak, akiket az élelmiszer-biztonság kérdése érint.
Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – HACCP-rendszergazda (HACCP RG) – oklevél.

MSZT_AKADEMIA


Az MSZT képzéseinek és szakmai fórumainak befizetett résztvevői kedvezménnyel vásárolhatják meg a témához kapcsolódó szabványokat.

Az MSZT képzéseiről, szakmai fórumairól érdeklődni a 06 1 4566 925 telefonszámon, jelentkezni a honlapunkon (www.mszt.hu) elérhető, értelemszerűen kitöltött és cégszerűen aláírt Jelentkezési lap(ok) image_gallery?uuid=e1246e42-1e11-4dcc-8aac-dfe3a420fb6f&groupId=10157&t=1407742718424image_gallery?uuid=3582b4d8-5f45-4e20-9818-f08420281b93&groupId=10157&t=1407742718424 oktatas@mszt.hu címre történő megküldésével lehet.