Vezetett, differenciálmódusú zavarokkal szembeni zavartűrési vizsgálat
az MSZ EN 61000-4-19:2014 szerint

A Magyar Szabványügyi Testület 2016. április 1-jén közzétette az MSZ EN 61000-4-19:2014 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-19. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Vezetett, differenciálmódusú zavarokkal és jelfeszültségekkel szembeni zavartűrési vizsgálat a váltakozó áramú táplálási kapukon, 2 kHz-től 150 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban (IEC 61000-4-19:2014) magyar nyelvű változatát.

A szabvány célja egy olyan egységes és reprodukálható eljárás megteremtése, amellyel vizsgálható a villamos és elektronikus berendezéseknek a váltakozó áramú táplálási kapuikra kapcsolt differenciálmódusú zavarokkal és jelfeszültségekkel szembeni zavartűrése a 2 kHz-től 150 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban. A szabvány meghatározza:

  • a vizsgálójelek hullámalakját;
  • a vizsgálati szintek tartományát;
  • a vizsgálóberendezést;
  • a vizsgálati elrendezést;
  • a vizsgálati eljárásokat;
  • az ellenőrzési eljárásokat.

E vizsgálatok célja a legfeljebb 280 V hálózati feszültségen és 50 Hz vagy 60 Hz frekvencián üzemelő berendezések zavartűrésének kimutatása, miközben olyan vezetett, differenciálmódusú zavaroknak vannak kitéve, mint amelyek például a teljesítményelektronikai berendezésekből és a villamos hálózati távközlő rendszerekből (PLC) származnak.
(A váltakozó áramú táplálási kapukon fellépő legfeljebb 2 kHz-es differenciálmódusú harmonikusokkal az MSZ EN 61000-4-13 foglalkozik.)

A szabvány magyar nyelvű kiadását a MAVIR Zrt. támogatta.

Az MSZ EN 61000-4-19:2014 megvásárolható az MSZT Szabványboltjábanvagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

2016. április
Nagy Gábor
g.nagy@mszt.hu