Az MSZ EN 50525 szabványsorozat 2014-ben magyar nyelven megjelent részei

Az MSZ EN 50525 szabványsorozat leírja a kisfeszültségű erősáramú vezetékek műszaki jellemzőit, gyártási követelményeit és a követelményeknek való megfelelőség ellenőrzésére való vizsgálati módszereket. Az előírások alkalmazásával az MSZ EN 50525 szabványsorozat szerinti vezetékek megfelelnek a kisfeszültségű irányelv (2006/95/EK) egészségre és biztonságra vonatkozó lényeges követelményeinek.

A szabványsorozat a következő részekből áll:

1. rész: Általános követelmények     
2. rész: Általános alkalmazású vezetékek     
3. rész: Különleges tűzállóságú vezetékek

A 2. és 3. rész tovább tagozódik egyedi vezetékekre és alkalmazásokra.

A Magyar Szabványügyi Testület 2014-ben az MSZ EN 50525 szabványsorozat 5 tagjának magyar nyelvű változatát tette közzé:

MSZ EN 50525-1:2011
Villamos kábelek és vezetékek. Kisfeszültségű erősáramú vezetékek legfeljebb 450/750 V (Uo/U) névleges feszültségig. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 50525-3-11:2011
Villamos kábelek és vezetékek. Kisfeszültségű erősáramú vezetékek legfeljebb 450/750 V (Uo/U) névleges feszültségig. 3-11. rész: Különleges tűzállóságú vezetékek. Hajlékony, halogénmentes hőre lágyuló szigetelésű és kevés füstöt kibocsátó vezetékek

MSZ EN 50525-3-21:2011
Villamos kábelek és vezetékek. Kisfeszültségű erősáramú vezetékek legfeljebb 450/750 V (Uo/U) névleges feszültségig. 3-21. rész: Különleges tűzállóságú vezetékek. Hajlékony, halogénmentes térhálósított szigetelésű és kevés füstöt kibocsátó vezetékek

MSZ EN 50525-3-31:2011
Villamos kábelek és vezetékek. Kisfeszültségű erősáramú vezetékek legfeljebb 450/750 V (Uo/U) névleges feszültségig. 3-31. rész: Különleges tűzállóságú vezetékek. Egyerű, köpeny nélküli, halogénmentes hőre lágyuló szigetelésű és kevés füstöt kibocsátó vezetékek

MSZ EN 50525-3-41:2011
Villamos kábelek és vezetékek. Kisfeszültségű erősáramú vezetékek legfeljebb 450/750 V (Uo/U) névleges feszültségig. 3-41. rész: Különleges tűzállóságú vezetékek. Egyerű, köpeny nélküli, halogénmentes térhálósított szigetelésű és kevés füstöt kibocsátó vezetékek

A szabványok megvásárolhatók vagy megrendelhetők az MSZT Szabványboltban vagy az MSZT webáruházában.

2015. január

Nagy Gábor
g.nagy@mszt.hu