Mitől kompetens egy KIR-auditor és a KIR-t tanúsító testület?

A kérdésre a választ a megfelelőségértékelés szabványai adhatják meg. Az ISO/IEC DIS 17021-2 Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények. 2. rész: Kompetenciakövetelmények környezetközpontú irányítási rendszerek auditálásához és tanúsításához nemzetközi szabványtervezet konkrét követelményeket állapít meg a tanúsító testület személyzetére és auditoraira. A szabványtervezet szavazása 2016. május 5-én kezdődött és 2016. augusztus 5-ig tart. A szabvány elődje MSZ ISO/IEC TS 17021-2:2013 jelzettel nemzeti szabványként be van vezetve.

A felülvizsgálat egyik oka, hogy az ISO-direktívák szerint a műszaki előírásokat (TS-eket) 3 évvel kiadásuk után korszerűség szempontjából át kell vizsgálni és e szabvány elődje, az ISO/IEC TS 17021-2, 2012-ben jelent meg. Másrészt kiadták az általános kompetenciakövetelményeket magába foglaló ISO/IEC 17021-1:2015 és a környezetközpontú irányítási rendszerek követelményeit magába foglaló ISO 14001:2015 szabványt is. Az ISO/IEC 17021-1:2015 önmagában még nem tette volna szükségessé a felülvizsgálatot, az ISO 14001:2015 azonban bevezetett néhány fontos új fogalmat, amelynek tükröződnie kell mind az általános, mind a konkrét kompetenciakövetelményekben. Ilyen pl. a szervezet stratégiai irányvonala, az üzleti környezet elemzése (külső és belső tényezők, érdekelt felek), az életciklus-szemlélet, a környezeti kommunikáció, a külső környezeti körülmények hatása. Általánosabb témák is indokolják a változtatást, pl. milyen konkrét kompetenciák szükségesek a vezetőség elkötelezettségének auditálásához vagy hogyan auditáljunk egy kevésbé dokumentált irányítási rendszert.

A szabvány szavazása ugyan az ISO/CASCO Megfelelőségértékelés hatásköre, de a kialakított JWG 34 közös munkacsoporttal kettős vezetésű, így az ISO/CASCO mellett az ISO/TC 207/SC 2 Környezeti auditálás albizottság is részt vesz a dokumentum kidolgozásában. Az ISO/TC 207 Környezetközpontú irányítás nemzetközi műszaki bizottság és albizottságainak 2016. augusztus végén kezdődő szöuli ülései jó alkalmat teremtenek a beérkezett észrevételek megvitatására.

Mivel a tanúsító testületek felelősek azért, hogy az adott szakterületen bizonyítottan kompetens auditorok végezzenek környezetközpontú irányítási rendszerauditokat, remélhetőleg az új kiadás magyar nyelvű bevezetésére is lesz piaci igény.

A témához kapcsolódó magyar nyelvű szabványok:

  • MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016 Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények. 1. rész: Követelmények (ISO/IEC 17021-1:2015)
  • MSZ EN ISO 14001:2015 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval (ISO 14001:2015)
  • MSZ EN ISO 19011:2012 Útmutató irányítási rendszerek auditálásához (ISO 19011:2011)

A szabványok megrendelhetők és megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Czimer Gáborné
2016. június