Felülvizsgálják a MIR-auditorok és a MIR-t tanúsító testületek kompetenciakövetelményeit is

Az ISO/IEC DIS 17021-3 Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények. 3. rész: Kompetenciakövetelmények minőségirányítási rendszerek auditálásához és tanúsításához nemzetközi szabványtervezet szavazása 2016. július 19-én kezdődött és 2016. október 10-ig tart. A szabvány az ISO/IEC 17021-1:2015-ben foglalt általános követelmények mellett további követelményeket ír elő az auditba és a MIR tanúsítási folyamatába bevont személyek számára.

A felülvizsgálat egyik oka, hogy a műszaki előírásokat (TS-eket) 3 évente korszerűség szempontjából felül kell vizsgálni, és e szabvány elődje, az ISO/IEC TS 17021-3 2013-ban jelent meg. A másik ok az általános kompetenciakövetelményeket tartalmazó ISO/IEC 17021-1:2015 szabvány és a minőségirányítási rendszerszabvány, az ISO 9001:2015 megjelenése.

Az ISO 9001 felülvizsgálatakor módosították a fejezetsorrendet és a minőségirányítási alapelveket, továbbá új fogalmakat fogadtak el. A kidolgozandó új ISO 17021-3 szabványban tükröződniük kell a változásoknak, pl. a következőknek:

  • a minőségirányítás és a szervezet stratégiai irányvonala közötti kapcsolat;
  • a szervezet környezetének (kontextusának) elemzése;
  • a minőséggel kapcsolatos kommunikáció;
  • a szervezeti ismeretek.

Általánosabb témák is felvetődtek, pl.:

  • a vezetőség elkötelezettségének auditálásához; vagy
  • egy kevésbé dokumentált irányítási rendszer auditálásához szükséges kompetenciák meghatározása.

A szabványtervezet szerkezetében egyelőre nagy változtatás nem történt, továbbra is 6 fejezetből és egy tájékoztató mellékletből áll. A fő tartalom A MIR-auditorok kompetenciakövetelményei és Az egyéb személyzet kompetenciakövetelményei fejezetekben található. Ha elkészül, műszaki előírás helyett nemzetközi szabványként fog megjelenni.

A szabvány elődje MSZ ISO/IEC TS 17021-3:2013 jelzettel nemzeti szabványként magyar nyelven van bevezetve, remélhetőleg az új kiadás megjelentetésére is lesz majd igény.

A témához kapcsolódó magyar nyelvű szabványok:

MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016  Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények. 1. rész: Követelmények (ISO/IEC 17021-1:2015)
MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények (ISO 9001:2015)
MSZ EN ISO 19011:2012 Útmutató irányítási rendszerek auditálásához (ISO 19011:2011)

A szabványok és a szabványtervezet megrendelhetők és megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Forrás: ISO/TC 176/SC3 N 406 dokumentum

Czimer Gáborné
2016. augusztus