Milyen a hegesztő testét megfelelően védő ruha?

2017. december 1-jén az MSZT magyarul is közzéteszi az MSZ EN ISO 11611:2016 Hegesztéshez és rokon eljárásokhoz használatos védőruházat (ISO 11611:2015) szabványt, amely előírja azokat a minimális teljesítménykövetelményeket, amelyeknek az ilyen kockázatú eljárások során viselt védőruháknak, beleértve a kámzsákat, kötényeket, karvédőket és lábszárvédőket, eleget kell tenniük.

A szabvány fő fejezetei részletezik a kialakításra, a mintavételre, a teljesítménykövetelményekre, a megjelölésre, a gyártói tájékoztatásra vonatkozó előírásokat. Célja az is, hogy bemutassa a szabvány szakaszai és a 89/686/EGK EU-irányelv alapvető követelményei közötti összefüggést. Ugyanakkor nem terjed ki a láb-, a kéz-, az arc- és a szemvédő eszközök követelményeire, ezért a teljes körű védelemhez más szabványokban meghatározott egyéni védőeszközöket is ajánlatos kiegészítésképpen hordani.

Ez a második kiadás az ISO 11611:2007-hez képest számos változtatást tartalmaz, a teljesség igénye nélkül pl.:

  • módosítja a kialakítási követelményeket a ruhadarabok átfedésére, a ruhadarab méretnagyságára vonatkozóan;
  • módosítja a mintavételi követelményeket;
  • tartalmaz egy új követelményt a tulajdonságok értékeinek meghatározására az értékeléshez és az osztályba soroláshoz;
  • módosítja a továbbszakító erő követelményeit;
  • módosítja az utánlángolási és az utánizzási követelményt a lángterjedésnél;
  • módosítja a fröccsenésbecsapódás követelményét azzal, hogy az anyagok nem gyulladhatnak meg;
  • előírja a króm(VI)-tartalom határértékét;
  • módosítja a gyártói tájékoztatásra vonatkozó fejezetet;
  • tartalmaz egy új B mellékletet a tulajdonságok értékeinek meghatározására az értékeléshez és az osztályba soroláshoz;
  • tartalmazza a mérési bizonytalanság fogalmának meghatározását az immár előíró C mellékletben.

Az MSZ EN ISO 11611:2016-ot többek között gyártók, felhasználók, hatóságok, laboratóriumok és kutatóhelyek alkalmazhatják.

A szabvány magyar nyelvű kiadását a Magyar Hegesztési Egyesület támogatta.

A szabvány magyar nyelvű változata 2017. december 1-től megvásárolható az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Czimer Gáborné (szabvtit@mszt.hu)
2017. november 20.