Mesterséges intelligencia etikájával foglalkozó új munkacsoport jött létre

A COPOLCO az ISO fogyasztóvédelemmel foglalkozó bizottsága, mely évek óta folytatja munkáját a vásárlói jogok védelme érdekében. 2018-ban két útmutatót adott ki, az ISO/IEC Guide 14:2018 Termékek és kapcsolódó szolgáltatások. Fogyasztóknak szánt információk és az ISO/IEC Guide 41:2018 Csomagolás. Ajánlások a fogyasztói igények kielégítésére címűt. Jelenleg kidolgozás alatt áll a grafikai jelekről és a szolgáltatási szabványok fejlesztéséről szóló dokumentum.

2018 őszén a COPOLCO felmérést készített arról, hogy van-e létjogosultsága egy új Szabványértékelő Csoport (SEG) létrehozásának, amely fókuszáltan foglalkozik a mesterséges intelligenciával (MI) kapcsolatban felmerülő etikai kérdésekkel. A bizottság tagjainak az alábbi kérdéseket tették fel: Az ország lakosai foglalkoznak-e az MI etikai szempontjaival? Mely iparágak vennék hasznát egy ilyen témájú szabványnak? Támogatná-e az adott ország az erről szóló szabvány elkészítését, illetve delegálna-e tagot a bizottságba?

A közel 70 országból érkezett válaszok olyan gondolatokat és véleményeket fogalmaztak meg, miszerint igény van olyan szabványra, mely meghatározza a mesterséges intelligencia fejlesztésének és alkalmazásának típusait, jellemzőit, veszélyeit, s így egy hivatkozható forrás lehet nemcsak a különböző iparágak, hanem az MI-fejlesztők, a kormány és a fogyasztók számára is, ezáltal építve és növelve a fogyasztók bizalmát a különféle technológiák és applikációk iránt.

Kiemelték, hogy a mesterséges intelligencia felhasználása még nagyon szabályozatlan, s az emberek tartanak attól, hogy a gépek kikerülhetnek az emberi ellenőrzés alól, illetve, hogy a gépek nem feltétlenül az általános emberi értékrendszer alapján cselekednek, károkat okozva ezzel. Felmerült még problémaként, hogy honnan származik a gépekbe táplált hatalmas adatrendszer, s mi lesz a sorsa az emberekről gyűjtött adathalmazoknak. Felhívták a figyelmet az MI-ból fakadó veszélyek kezelésére, mint pl. az adatok etikus használatának szabályozása kereskedelmi visszaélések elkerülése céljából (az adatgyűjtés szándéka a vásárlók szokásainak megismerése és azok minél jobb kiszolgálása, vagy pedig az erőszakos reklámozás és a vásárlásra való késztetés), valamint az MI haditechnikai alkalmazása. Abban mindenki egyetértett, hogy a mesterséges intelligencia lassan az élet minden területét átszövi: autóipar (önvezető autók), elektronikai ipar, mezőgazdaság (gyomirtó robotok), orvostudomány (betegségek diagnosztizálása, kezelése), biztosítási és pénzügyi ágazat, fuvarozás és logisztika, egyéb szolgáltatások (felszolgáló robotok), áruk (videojátékok) stb. Mivel a tudomány elképesztő sebességgel fejlődik, a mindennapi élet során egyre gyakrabban találkozunk/fogunk találkozni ilyen gépekkel, és az átlagember számára fontos, hogy legyenek olyan elfogulatlan szabályozások, melyek védik őt és személyes adatait, biztosítják az átláthatóságot, bizalmat építenek, fenntartható és etikus algoritmusokat generálnak.

A felmérés eredményeképpen létrejött az SEG 10 Autonóm és mesterséges intelligencia etikája Szabványértékelő Csoport. A csoport kiindulási tevékenységi területe:

  • Az IEC műszaki tevékenységével kapcsolatos etikai kérdések és szociális vonatkozások meghatározása.
  • Szükség esetén ajánlások megfogalmazása a Szabványosításirányító Szervezetnek (SMB).
  • Széles körben alkalmazható útmutatók kidolgozása az autonóm és/vagy MI-applikációkhoz kapcsolódó etikai szempontokról az IEC bizottságai számára.
  • Az IEC-bizottságok közötti munka összehangolása és a JTC 1/SC 42-vel való együttműködés ösztönzése.
  • Annak mérlegelése, hogy szükséges-e bármilyen változás az IEC alkalmazásieset-sablonjában (IEC Use Case Template) az etikai kérdések és szociális vonatkozások tekintetében.
  • Fórum létrehozása egy közelgő IEC általános megbeszélésre (IEC General Meeting), és erre a téma további szakértőinek meghívása.

A csoport tagjai továbbra is várják az MI és az autonóm rendszerek etikai és szociális vonatkozásával foglalkozó szakértőket. A jelentkezéssel kapcsolatban további tájékoztatást ad:
Bernáth Csaba, tel.: (06-1) 456-6935, e-mail-cím: cs.bernath@mszt.hu

Zajdon Anna
Bernáth Csaba

2019. február