A Mérnökakadémiák Nemzetközi Szövetsége (CAETS) Budapesten tartotta éves ülését

A Magyar Mérnökakadémia szervezésében a Mérnökakadémiák Nemzetközi Szövetsége2013. június 26-29-e között Budapesten tartotta éves ülését és az „Innovációs módszerek a mérnökképzésben” című nemzetközi szimpóziumot. Az eseményen a CAETS 26 tagországának valamennyi mérnökakadémiája képviseltette magát.

A szimpóziumon a CAETS a következő ajánlásokat fogadta el:

  1. A mérnökképzés során olyan mérnököket kell képezni, akik a technológiai fejlesztések kezdeményezői, s akik hozzájárulnak az emberiség szociális jólétéhez.
  2. A társadalmak nagy kihívásai (fenntarthatóság, energia, informatikai biztonság) olyan megoldásokat követelnek a mérnököktől, amelyek kezelni tudják a globális egymásrautaltságot és az információs technológiák által nyújtott előnyöket.
  3. A mérnökképzés hidat kell hogy képezzen a tudomány és a technológiák között, ugyanakkor az integrált gondolkozás fejlesztése a jövő mérnökképzésének fontos eleme.
  4. A mérnökképzésnek tükröznie kell az iparban, valamint az akadémiai szférában dolgozó mérnökök együttműködésének szükségességét.
  5. A mérnökképzésnek az aktuális kutatások és innovációk eredményeire kell építenie, fejlesztve a problémamegoldás és a csapatmunkára ösztönző készséget. A képzésnek fel kell keltenie a hallgatók kíváncsiságát és hagyni kell, hogy a diákok saját megoldásokat fedezzenek fel az egyes problémák megoldása érdekében.
  6. Az egyetemeknek biztosítaniuk kell az időt és a forrásokat az innovatív mérnökképzési gyakorlat megvalósításához.
  7. Ösztönözni kell az élethosszig tartó tanulást olyan tudományos és technológiai témák oktatásával, amelyeknél tekintettel kell lenni a mérnökképzés globalizációjára és az egyes nemzeti érdekekre egyaránt.
  8. Az akkreditációs eljárásnak tükröznie kell, hogy a képzés széles alapot biztosít a későbbi specializálódáshoz és továbbképzéshez; biztosítson maximális rugalmasságot a diplomásnak ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon a sokszor gyorsan változó igényekhez.
  9. A mérnökképzés elő kell hogy segítse a jobb megértést a tudomány,- és technológiapolitika kialakításánál.

További információ:

http://www.mernokakademia.hu/