Sikeres ISO 9001 szerinti megújító audit az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézeténél

Az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetét (MTA MFA) még 1998-ban hozták létre az MTA konszolidációs programjának részeként az MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézet (MFKI) és a korábbi KFKI Anyagtudományi Kutatóintézet (ATKI) összevonásával.

2012. január 1-től viszont a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Enzimológiai Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézet beolvadt a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpontjába, amely Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont megnevezéssel működött tovább.

2015. január 1-től a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont részeként (MTA EK MFA) működik tovább azonos közfeladattal.
Az intézetnek öt fő kutatási területe van, ezek irányítását a laboratóriumvezetők, illetve a Lendület Kutatócsoportok vezetői látják el.

 • Fotonika Laboratórium – a Nanobioszenzorika Lendület Csoporttal
 • Komplex Rendszerek Laboratórium
 • Mikrotechnológiai Laboratórium
 • Nanoszerkezetek Laboratórium – az Újszerű 2D anyagok Lendület Csoporttal
 • Vékonyréteg-fizika Laboratórium

A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága 2 felkészült auditorral 2015. júniusában  végezte el az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer megújító auditját.

Az auditjelentésben kiemelt erősségek:

 • a felső vezetés elkötelezettsége az irányítási rendszer fenntartása és továbbfejlesztése iránt;
 • a szakmai felkészültség, utánpótlás-nevelés, doktoranduszok segítése;
 • a kutatási eredmények hazai és nemzetközi publikálása;
 • a külső kommunikáció, nemzetközi szakmai kapcsolatok létesítése és ápolása;
 • a kutatási infrastruktúra (pl. vizsgálóeszközök) fejlesztésére való törekvés, áttekinthető, rendezett munkahelyek;
 • a belső auditok lefolytatása, dokumentálása.

Az auditorok javaslata alapján az MSZT pozitív döntést hozott a nemzeti MSZT- és nemzetközi IQNet-tanúsítványok kiadására vonatkozólag.

A tanúsított minőségirányítási rendszer alkalmazási területe a következő: funkcionális és előírt szerkezetű anyagok, eszközök és eljárások alap- és alkalmazott kutatása kiemelten a nano-mérettartományban, továbbá vizsgálati módszereinek fejlesztése.

Az MSZT ezúton is gratulál a MTA EK MFA vezetőinek és munkavállalónak a sikeres audithoz, további eredményes munkát kíván a minőségirányítási rendszer működtetéséhez és fejlesztéséhez.

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével, Szalai Líviával vagy a főosztályvezető-helyettesével, Kéki Zsuzsannával az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928  cert@mszt.hu

2015. július

Források:

 1. Az MTA EK MFA kézikönyve
 2. 2015. évi auditjelentés