Megrendezett és tervezett képzések, fórumok

Megrendezett képzés

2015. október 27–28-án sikeres kihelyezett HACCP és élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek belső auditora (HACCP, MSZ EN ISO 22000:2005, MSZ EN ISO 19011:2012) képzést rendeztünk a Szarvasi Mozzarella Kft. megrendelésére Örménykúton.

A képzésena megrendelő igényei szerint felkészítettük a HACCP és az MSZ EN ISO 22000:2005 szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek ellenőrzése és fejlesztése érdekében végzett belső auditokban részt vevő munkatársakat a folyamatok, szervezeti egységek működésének ellenőrzésére, a dokumentumok elkészítésére, a vezető munkájának hatékony támogatására.

Tervezett képzéseink

2015. november 9–12. között újabb kihelyezett Energiairányítási rendszermenedzser képzést tartunk a MOL Nyrt. – Petrolszolg Kft. – FGSZ Zrt. megrendelésére, ahol a résztvevőket széleskörűen felkészítjük az energiairányítási rendszerek kiépítésére, továbbfejlesztésére, hatékony működtetésére és irányítására, ezen belül olyan energiapolitikai célok kidolgozására, bevezetésére, amelyek figyelembe veszik a jogszabályi követelményeket – 64/2009. (III. 31.) Korm. rendelet – és a jelentős energetikai szempontokat.

Könnyebb lesz a rendszerek integrálása

Az EN ISO 14001:2015 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval magyar nyelvű kiadásának elkészítésekor egyrészt könnyebb, másrészt nehezebb dolga volt a fordítónak és a szakértői csoportnak. Ügyelni kellett arra, hogy az ISO 9001-gyel megegyező angol szövegrészek ugyanúgy legyenek lefordítva, az alapvető szándék, illetve az integrálás megkönnyítése érdekében. Mivel e szabvány esetében nagyobb mérvű a szerkezeti változás (5 fejezetből lett 10), a B melléklet a felhasználók kényelme érdekében bemutatja a régi és az új szabvány szakaszai közötti megfelelőséget.

Az MSZ EN ISO 14001:2015 kulcsfontosságú változásairól (fokozott környezetvédelem, stratégiai környezeti irányítás, a vezetőség megnövekedett szerepe, életciklus-szemlélet, eredményes kommunikáció) felkészült előadók közreműködésével 2015. november 11-én az alábbi képzést tartjuk:

Környezetirányítási szinten tartó képzés és KIR belső auditorok és -megbízottak felkészítése az ISO 14001:2015 szerinti változásokra

Összevont továbbképzés
2015. november 11. (szerda), 09:00–15:00 óra között (+ vizsga)

A továbbképzést mindazok részére ajánljuk, akik az MSZT által kiállított tanúsítványuk érvényességét meg kívánják hosszabbítani, vagy környezetirányítási vezetőként,  rendszermenedzserként, auditorként, megbízottként vagy belső auditorként meglévő ismereteiket szeretnék felfrissíteni különös tekintettel az ISO 14001:2015 szerinti változásokra.

A továbbképzések témájához kapcsolódó MSZ EN ISO 14001:2015 és MSZ ISO 31000:2015 szabványokat a továbbképzések befizetett résztvevői a szabványmegrendelő lapon kedvezményesen rendelhetik meg.

A jelentkezéshez a Jelentkezési lapot kell kitöltve, cégszerűen aláírva visszaküldeni.

Mindazok, akik nem az MSZT KIR-rendszermenedzser vagy KIR-auditor tanúsítványukat hosszabbítják, a felkészítő tréning végén vizsgát is tehetnek, így nem részvételi igazolást, hanem a témakörökből a vizsga sikeres teljesítését igazoló oklevelet kaphatnak. A vizsga díja a szinten tartó képzés díjához képest + 6 000 Ft + áfa.

Részvétel esetén megszerezhető az MSZT-tanúsítványok érvényességének meghosszabbítása vagy az MSZT által kiállított részvételi igazolás (látogatási oklevél), illetve vizsga estén a vizsga teljesítését igazoló oklevél.

Egy igazi bestseller

Ezzel az alcímmel adtunk hírt a Szabványügyi Közlönyben hat évvel ezelőtt arról, hogy a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) 2009. január 1-jén magyar nyelven is megjelentette az előző év novemberében megjelent ISO 9001 negyedik kiadását, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) legnagyobb példányszámban eladott szabványát. Azóta elkészült az újabb kiadás is, amely jelentős változásokat tartalmaz. A változások most már magyarul is megismerhetők, mert az MSZT 2015. november 1-jén megjelentette az MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények ötödik kiadását. Igyekeztünk most is két hónapon belül elkészíteni a magyar változatot, így a magyar kiadás az ISO-val és a CEN-nel egyezően 2015-ös évszámmal jelenik meg.

Az ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerek népszerűsége nem csökkent. Az ISO 2014-es felmérése szerint 1 138 155  szervezet rendelkezik e szabvány szerinti tanúsítvánnyal. A szabvány főbb változásairól, amely magában foglalja az egységes 10 fejezetből álló szerkezetet, a szervezetnek és környezetének, az érdekelt feleknek a megismerését, a kockázatalapú gondolkodást, és még sok újdonságot, elismert és felkészült előadók közreműködésével 2015. november 19-én az alábbi képzést tartjuk:

Minőségirányítási szinten tartó képzés és MIR belső auditorok és -megbízottak felkészítése az ISO 9001:2015 szerinti változásokra

Összevont továbbképzés
2015. november 19. (csütörtök), 09:00–15:00 óra között (+ vizsga)

A továbbképzést mindazok részére ajánljuk, akik az MSZT által kiállított tanúsítványuk érvényességét meg kívánják hosszabbítani, vagy környezetirányítási vezetőként,  rendszermenedzserként, auditorként, megbízottként vagy belső auditorként meglévő ismereteiket szeretnék felfrissíteni különös tekintettel az ISO 9001:2015 szerinti változásokra.

A továbbképzések témájához kapcsolódó MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ ISO 31000:2015 szabványokat a továbbképzések befizetett résztvevői a szabványmegrendelő lapon kedvezményesen rendelhetik meg.

A jelentkezéshez a Jelentkezési lapot kell kitöltve, cégszerűen aláírva visszaküldeni.

Mindazok, akik nem az MSZT MIR-rendszermenedzser vagy MIR-auditor tanúsítványukat hosszabbítják, a felkészítő tréning végén vizsgát is tehetnek, így nem részvételi igazolást, hanem a témakörökből a vizsga sikeres teljesítését igazoló oklevelet kaphatnak. A vizsga díja a szinten tartó képzés díjához képest + 6 000 Ft + áfa.

Részvétel esetén megszerezhető az MSZT-tanúsítványok érvényességének meghosszabbítása vagy az MSZT által kiállított részvételi igazolás (látogatási oklevél), illetve vizsga estén a vizsga teljesítését igazoló oklevél.

Szabványügyintéző

A képzés célja: olyan általános ismeretek szerzése, amelyek szükségesek a nemzetközi, az európai, a nemzeti és a vállalati szabványok rendszerének áttekintéséhez, a szabványok kikereséséhez, beszerzéséhez és számítógépes nyilvántartásához.

Ajánljuk: mindazoknak, akiknek feladatkörébe tartozik szabványok beszerzése, nyilvántartása, szabványtár kezelése, akik nemzetközi, európai vagy nemzeti szabványok kikeresésével, számítógépes nyilvántartásával vagy vállalati szabványtár kialakításával foglalkoznak. Ajánljuk továbbá azoknak, akik olyan termékek előállításában vagy kereskedelmében érdekeltek, amelyekkel kapcsolatban követelmény a tanúsítás.

Időpont: 2015. november 17–19.

Információbiztonsági belső auditor (IBIR BA) az új MSZ ISO/IEC 27001:2014 alapján

A képzés célja: az információbiztonsági irányítási rendszerek ellenőrzése és fejlesztése érdekében végzett belső auditokban részt vevők felkészítése a folyamatok, szervezeti egységek működésének ellenőrzésére, a dokumentumok elkészítésére, a vezető munkájának hatékony támogatására.

Ajánljuk: vállalatok, szervezetek és intézmények információbiztonsági irányítási rendszerének fejlesztésében, ellenőrzésében és belső auditálásában részt vevők számára.

Időpont: 2015. november 18–20.

Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek vezetője (ÉBIR V) (MSZ EN ISO 22000:2005, HACCP)

A képzés célja:a résztvevők átfogó felkészítése az MSZ EN ISO 22000:2005 szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer kiépítésére, működtetésére, fejlesztésére és a rendszer irányítására.

Ajánljuk: az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszert működtető vagy kiépíteni szándékozó vállalatok, intézmények, szervezetek irányítási rendszerének fejlesztésébe, ellenőrzésébe és irányításába bevont, különösen az azért felelős személyek számára, illetve azoknak, akiket az élelmiszer-biztonság kérdése érint.

Időpont: 2015. november 23–25.

Energetikai auditor/auditorjelölt (ENA)

A képzés célja: a korábban megszerzett energetikai ismeretekre épülő felkészítés az MSZ EN 16247 szabványsorozat szerinti (a 27/2012 energiahatékonysági irányelvnek megfelelő) energiaaudit előkészítésére, elvégzésére és dokumentálására.

Ajánljuk: azoknak, akik jól ismerik az energetikai rendszereket, gyakorlottak az energiahatékonysági szolgáltatások és energiaauditok területén, és az energiaauditok MSZ EN 16247 szabványsorozat szerinti végrehajtására kívánnak felkészülni.

Időpont: egyeztetés alatt

Az irányítási rendszerekről másképp, kockázatalapú döntéshozatal

A képzésen részt vevők kedvezményesen megvásárolhatják az MSZ 13073:2014 szabványt, valamint az MSZ EN 31010:2010 és az MSZ ISO 31000:2015 szabványok magyar nyelvű változatát.

A képzés célja: felkészítés az irányítási rendszerek szabványai (pl.: ISO/IEC 27001, ISO 9001, ISO 14001) szerinti kockázatfelmérési és -kezelési tevékenység hatékony végzésére, esetpéldák bemutatásával és szituációs játékkal.

Ajánljuk: a szervezetek vezetői, döntéshozói, valamint az irányítási rendszerek kiépítői, működtetői és fejlesztői számára.

Időpont: 2015. november 26.

Kockázatfelmérési és -kezelési szakértő az MSZ ISO 31000, az MSZ EN 31010 és az MSZ 13073 alapján

A képzés célja: a kockázatalapú döntéshozatal folyamatának és módszereinek bemutatása, valamint a gyakorlatban történő alkalmazás elsajátítása.

Ajánljuk: a vonatkozó nemzetközi szabványok alapján kockázatmenedzsment-rendszert bevezetni és/vagy működtetni szándékozó szervezeteknél a stratégiai és üzleti tervezéssel, a projektek tervezésével és megvalósításával foglalkozó szakembereknek, folyamatmenedzsereknek (kockázatgazdáknak), minőségügyi vezetőknek, belső ellenőrzéssel foglalkozó szakértőknek, biztonsági területeken dolgozó szakembereknek, továbbá mindenki másnak, akit a kockázatfelmérés és -kezelés érdekel.

Időpont: 2015. december 1–3.

Tervezett szakmai fórum

Gázhegesztő munkaeszközök létesítése és használata

Az MSZT 2015. november 12-én szakmai fórumot szervez, amelyetkülönösen a gázhegesztést, lángvágást és/vagy ezek rokon eljárásait alkalmazó hegesztőmunkahelyek létesítésében, fejlesztésében, üzemeltetésében, valamint a hegesztés biztonságos alkalmazásában és annak ellenőrzésében érdekelt hegesztő, munkavédelmi és tűzvédelmi szakembereknek ajánljuk.

A gázhegesztés, lángvágás és rokon eljárások munkaeszközei és alkalmazásuk jelentős tűz, robbanás, illetve oxigénhiányos állapot okozta veszélyeket jelentenek a munkahely és környezete, illetve a munkavállalók és az ott tartózkodók számára. A súlyos kockázatok csökkentése érdekében indokolt, hogy szabvány szerinti, elfogadott megoldásokat alkalmazzanak az ilyen munkaeszközök létesítése és használata során. 

A szakmai fórum alkalmat kínál tapasztalatcserére, fontos kérdések megvitatására.

A résztvevők kedvezményes áron megvásárolhatják a szakmai fórum témáját adó következő előszabványokat:
MSZE 12804:2014 2.       Hegesztés biztonsága. Gázhegesztő felszerelések és berendezések biztonságos kezelése
MSZE 12808:2014 2.       Hegesztés biztonsága. Biztonsági eszközök alkalmazása gázhegesztéshez és rokon eljárásaihoz
MSZE 12809:2014 2.       Hegesztés biztonsága. Gázhegesztés eszközeinek időszakos biztonsági ellenőrzése és vizsgálata

Tervezett program http://www.mszt.hu/c/document_library/get_file?uuid=66557e0d-821f-4a52-b834-3e025a509b4a&groupId=10157
Jelentkezési/Szabványmegrendelő lap http://www.mszt.hu/c/document_library/get_file?uuid=bf7e69dc-6fa1-492d-8dee-024b4fcf9e7e&groupId=10157http://www.mszt.hu/c/document_library/get_file?uuid=66557e0d-821f-4a52-b834-3e025a509b4a&groupId=10157