Megjelent az MSZ 1585 korszerűsített kiadása

A Magyar Szabványügyi Testület 2016. december 1-jén közzétette az MSZ 1585:2016 Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2013 és nemzeti kiegészítései) című szabványt, mely a korábbi 2012-es kiadás újabb, korszerűsített változata. Ez a szabvány a villamos energetikai (erősáramú) villamos berendezések üzemeltetésére, illetve a villamos berendezésekkel, a villamos berendezéseken vagy azok közelében végrehajtott munkavégzésre vonatkozó követelményeket határozza meg.

Az MSZ 1585:2012 korszerűsítésére azért volt szükség, mert a CENELEC 2013-ban kiadta a nemzeti szabvány alapját képező EN 50110-1 Villamos berendezések üzemeltetése szabvány újabb kiadását. Az előírásoknak megfelelően a korábbi MSZ EN 50110-1:2005-öt, valamint annak nemzeti kiegészítéseit tartalmazó MSZ 1585:2012-t visszavontuk.

Az MSZ 1585:2016 a korábbi gyakorlathoz hasonlóan tartalmazza az MSZ EN 50110-1 legújabb (2013-as) kiadását, valamint az azzal együtt alkalmazandó nemzeti kiegészítéseket. A szabvány fejezet- és szakaszszámozása követi az MSZ EN 50110-1 fejezet- és szakaszszámozását, a nemzeti kiegészítések 100-zal kezdődő sorszámot kaptak, és dőlt betűvel vannak szedve.

A korszerűsített kiadás fontosabb változásai:

  • a felelős személyek és a felelősségi szintek meghatározásának pontosítása;
  • kiegészítés a szükséghelyzeti intézkedésekkel foglalkozó fejezettel;
  • a IV. csoportba tartozó személyek meghatározásának pontosítása;
  • idegen anyanyelvű munkavállalókra vonatkozó követelmények kiegészítése;
  • a földelés és rövidre zárás követelményeinek kiegészítése;
  • a B melléklet kiegészítése a felelősségi szintekre vonatkozó példával, továbbá a szükséghelyzeti intézkedésekkel és az ívveszéllyel foglalkozó fejezettel;
  • a C100. melléklet Elsősegélynyújtási útmutató áramütéses balesetekhez átdolgozása;
  • a rendelkező hivatkozások és az irodalomjegyzék frissítése.

Az MSZ 1585:2016 megvásárolható az MSZT Szabványboltjábanvagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

2016. december

Nagy Gábor
g.nagy@mszt.hu