Megjelent az Eurocode 3:
Acélszerkezetek, ezen belül a tornyok, árbócok és kémények tervezésével foglalkozó 3-1. és 3-2. részének magyar nyelvű változata

Az MSZT a tornyokra és árbócokra vonatkozó MSZ EN 1993-3-1:2007 szabványt 2016. december 1-jén, míg a kéményekre vonatkozó MSZ EN 1993-3-2:2007 szabványt 2017. január 1-jén adta ki magyar nyelven.

Az MSZ EN 1993-3-1:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 3-1. rész: Tornyok, árbócok és kémények. Tornyok és árbócok, illetve az MSZ EN 1993-3-2:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 3-2. rész: Tornyok, árbócok, kémények. Kémények szabványok együttesen megadják a rácsos tornyok és kifeszített árbócok, valamint az ilyen típusú, poligon vagy kör alakú állandó keresztmetszetű, vagy egyéb nem áramvonalas elemeket megtámasztó tartószerkezetek, illetve az önmagában álló és kifeszített, kör keresztmetszetű és felfelé összeszűkülő tornyokra és kéményekre vonatkozó tervezési előírásokat.

A szabványok tartalmazzák az alul befogott, illetve a közbenső szinteken megtámasztott vagy kikötött tornyok és kémények, valamint a kifeszített szerkezetek tervezéséhez szükséges előírásokat is, beleértve a csillapítókat és egyéb járulékos elemeket. Az MSZ EN 1993-3-1:2007 tájékoztató mellékletben adja meg a feszítőkötél-szakadás miatt fellépő hatások számítási módszerét, azonban a feszítőkötelekre vonatkozó részletes követelményeket az MSZ EN 1993-1-11 tartalmazza.

Síklemezek alkotta, sokszög keresztmetszetű egyedi oszlopok (monopol szerkezetek) is megtervezhetők e részek alapján az azokat terhelő hatásokra. Az ilyen oszlopok szilárdságával kapcsolatos adatokat az MSZ EN 40 szabványsorozat tartalmazza.

A szabványok az acélszerkezetek szilárdsági, stabilitási és fáradási ellenállásának követelményeit az alábbi struktúrában adják meg:

1. fejezet: Általános elvek
2. fejezet: A tervezés alapjai
3. fejezet: Anyagok
4. fejezet: Tartósság
5. fejezet: Erőtani vizsgálat
6. fejezet: Teherbírási határállapotok
7. fejezet: Használati határállapotok
8. fejezet: Kísérlettel segített tervezés
9. fejezet: Fáradás
A melléklet (előírás): Megbízhatósági szintek és a hatásokra vonatkozó parciális tényezők.

További tájékoztató mellékletek adnak tervezői segítséget a meteorológiai hatások (jégteher, szélteher, illetve ezek kombinációi) és a megfelelő csillapítási intézkedések megadásához, valamint útmutatót adnak a kísérlettel segített tervezés és a megvalósítás témakörében.

A szabványok megvásárolhatóak az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhetőek a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Bernáth Csaba
2017. január